682
0
http://bronderslevforsyning.dk/mit-log-in

Nyt flisværk tager form

Vi har med underskrifter på to nye entreprisekontrakter i maj måned 2016 taget næste vigtige skridt i retning af opførelsen af det nye biomasseanlæg. Anlægget har været på tegnebrættet i nogen tid. Der er indgået kontrakt med det østjyske firma Euro Therm A/S, som skal levere kedelanlæg, røggassystem og varmepumper mv. i en totalentreprise. Samtidig er et byggekonsortium med det sønderjyske entreprenørfirma Chr. Johannsen A/S i spidsen udpeget som vinder af bygningsentreprisen, der omfatter opførelsen af selve værket, anlæg af flisplads samt øvrige anlægsarbejder. Begge entrepriser har været i EU-licitation.

Vi har i forbindelse med kontraktunderskrivelsen valgt at tilføje bygningens tag et stort solcelleanlæg på 2.500 m2. Strømmen herfra skal være med til at billiggøre den fremtidige drift.

Som følge af flisværkets placering bliver dette et dominerende element i landskabet, og derfor er byggeriet arkitektonisk bearbejdet og integreret i et fremtidige »energilandskab«.