682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Gener ved ledningsarbejde

Vi ved godt, at vejarbejde ikke er populært, men vi arbejder på at forbedre og sikre forsyningen for vore kunders skyld, da vi opnår en bedre udnyttelse af vores ressourcer og samtidig opnår en mere sikker forsyning til glæde for vore kunder. 

Vi arbejder på at forbedre vores distributionsnet indenfor for alle forsyningsarter, og vi gør altid hvad vi kan, for at alle vores projekter foregår så effektivt som muligt. Der kan og vil altid opstå uregelmæssigheder i disse projekter som f.eks. specielle jordbundsforhold, uventede rør eller arkæologiske fund, der kan forsinke processen. Vi informerer altid i god tid om vores projekter, og husk at du gennem sms ordningen bliver informeret hele vejen igennem projektarbejdet.

Trafikale gener 

I forbindelse med selve gravearbejdet bruger vi så store maskiner, at vi i kortere perioder kan blokere for trafikken, i sjældne tilfælde kan det blive nødvendigt at lukke for gennemkørsel. Da vi graver dybe huller, er det også nødvendigt at opsætte afspærringer, hvilket indskrænker kørebanen. Du kan også opleve støv- og støjgener samt begrænset adgang til din egen indkørsel.

Lukning af vandet

I forbindelse med gravearbejdet vil der blive lukket for vandet i kortere perioder, hvilket vi vil oplyse nærmere om til de berørte adresser. Undgå at starte vaskemaskine eller opvaskemaskine, når vi lukker for vandet. 

Misfarvet vand

Når vi åbner for vandet igen, vil nogle opleve, at vandet er misfarvet. Det skyldes, at gamle belægninger af kalk, jern og mangan har revet sig løs under vores arbejde. Det misfarvede vand bør ikke drikkes. Installationen skal skylles igennem. Åbn for vandet indtil der igen kommer klart vand ud af hanen. Undlad at bruge vaskemaskine, når der er misfarvet vand.

Et typisk forløb når vi graver

Udskiftning af en vand, varme eller spildevandsledning omfatter mange forskellige arbejdsprocesser

  • Først foretages en grundig registrering af gaden, alle facader, indkørsler m.v. Alt fotograferes så vi kan retablere belægning m.v. i samme stand og undgå tvivl ved mulige sætningsskader. Skifter vi dit varmestik, vil du få besøg af vores projektfolk, der laver en individuel aftale med dig.
  • Fortovs- og vejbelægningen fjernes og afspærringer sættes op.
  • De gamle rør graves fri.
  • De nye rør lægges i jorden. Vi bruger forskellige metoder, afhængig af forholdene.
  • De nye rør opmåles  til et digitalt kortsystem, så vi helt præcist kan vise, hvor vores ledninger ligger. 
  • Rørene kvalitetssikres før de tages i brug.
  • Rørene tildækkes, og belægningen reetableres efter aftale med vejmyndighed (Brønderslev Kommune). Det er nemlig vejmyndigheden, der vurderer, om der er behov for et nyt slidlag på vejen, og om fortovsfliserne kan genbruges. Vi reetablerer din indkørsel og din have ved udskiftning af varmestik.

SMS varsling

Vi holder dig orienteret igennem projektperioden via vores sms ordningen.