682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Kloakseparering

Kloakledningerne i dit område kan være nedslidte og har typisk ikke kapacitet til at håndtere den mængde regnvand, der falder i dag og i fremtiden som følge af klimaforandringerne. 

Fællessystemerne, hvor regnvand og spildevand løber i den samme ledning, er dimensioneret til at blive overbelastet med års mellemrum. Klimaforandringerne med de hyppigere og kraftigere regnskyl gør, at denne problemstilling forstærkes. Hertil kommer, at fællessystemerne under kraftig regn aflastes til de nærliggende vandløb.

Vi har lavet en planlægning for, hvilken rækkefølge kloaksystemerne forventes renoveret. Der er mange hensyn at tage, men de vigtigste er ledningernes tilstand, kapacitet og miljøpåvirkning af omgivelserne.

Som en del af løsninger vælger man at udføre en såkaldt separatkloakering, hvor man adskiller regnvand og spildevand i to ledningssystemer.

Det vil sige, at der lægges to ledninger i vejen. En som kun skal aflede spildevandet, og en som skal aflede regnvandet fra tagflader og veje. I dag bliver en stor del af regnvandet, i de fælleskloakerede områder, ført til renseanlægget i stedet for at blive afledt til et nærliggende vandløb eller andet.

I forbindelse med separeringen i vejen, vil Kommunen give dig et påbud om at adskille regn- og spildevand på din egen grund. Du har ansvaret for systemet indenfor skelgrænsen, og vi har ansvaret udenfor skel i det offentlige areal.

Separeringen af regn- og spildevand vil minimere risikoen for, at der under kraftige regnskyl vil ske en forurening af vandløb og søer til gavn for miljøet. Typisk vil der heller ikke være risiko for, at spildevand under regnskyl vil stuve op i din kælder eller løbe ud over din grund.

En særlig grund til at renovere spildevandsledningerne i offentlige og private arealer er, at man gerne vil undgå gener forårsaget af rotter i kloaksystemet, da et tæt system forhindrer rotterne i at komme op til overfladen.

De større regnvandsledninger vil også minimere risikoen for oversvømmelse af veje og andre knudepunkter i vores infrastruktur.