682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Lækage kontrol

 

En meget stor fordel ved fjernaflæste målere er, at vi løbende modtager data fra din vand- og varmemåler til vores system, så vi kan finde lækager.

Som udgangspunkt kontrollerer vi din installation en gang dagligt fra mandag til fredag, dog mindre i ferieperioder og ved sygdom.

HUSK, det er altid dit eget ansvar at vedligeholde din installation, så du undgår lækage og får styr på afkølingen.

HUSK, vi kan ikke garantere, at vi ser alle alarmer, men vi vil altid følge op på de lækager, som vi bliver bekendt med, og kontakter dig.

OBS:

Forbrugere med store variationer i forbruget kan opleve at måleren giver mange alarmer. I disse tilfælde vil Forsyningen typisk antage, at dette er normalt - og vi reagerer derfor ikke på disse.

 

Har du spørgsmål til målere er du altid velkommen til at kontakt Axel eller Henrik.

 

Axel Andersen

Tlf.: 96 45 29 17

Mandag - torsdag kl. 8-12

Henrik Christensen

Tlf.: 21 46 17 40

Mandag - torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-12