682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-log-in

Information om valget

Baggrund Folketinget har besluttet, at der skal vælges repræsentanter for forbrugerne til vand- og spildevandselskabernes bestyrelser.

Brønderslev Forsyning A/S har besluttet, at der også skal vælges forbrugerrepræsentanter til varmeselskabet, så derfor afholdes der nyvalg til 3 selskaber, Brønderslev Vand A/S, Brønderslev Varme A/S og Brønderslev Spildevand A/S. Valget skal være gennemført senest den 31. december 2017, og de valgte forbrugerrepræsentanter indtræder i bestyrelserne den 1. januar 2018.

Forbrugerrepræsentanter Der vælges 2 forbrugerrepræsentanter og 2 suppleanter til hvert af selskaberne, Brønderslev Vand A/S, Brønderslev Varme A/S og Brønderslev Spildevand A/S. Efter valget vil hver bestyrelse bestå af 5 medlemmer – 2 valgt af forbrugerne, og 3 udpeget af Brønderslev Kommune. 

Valgperiode Både forbrugerrepræsentanter og suppleanter vælges for en periode på 4 år og følger valgperioden for selskabernes generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Arbejdet i bestyrelsen

Arbejdet i bestyrelsen er en kollektiv opgave, uanset hvorledes de enkelte bestyrelsesmedlemmer er valgt eller udpeget. Det enkelte bestyrelsesmedlem skal i henhold til selskabsloven til enhver tid loyalt varetage selskabernes interesser. Uanset om et bestyrelsesmedlem er valgt af forbrugerne eller udpeget af Brønderslev Kommune, kan bestyrelsesmedlemmet ikke i sit bestyrelsesarbejde forfølge eksempelvis egne eller forbrugernes særinteresser. Bestyrelsesmedlemmer må ikke tilgodese eksempelvis leverandører, kunder, kreditorers eller debitorers særinteresser i deres bestyrelseshverv. Forbrugerrepræsentanterne modtager et honorar på kr. 7.250 til 14.500 kr. afhængigt af, hvilket selskab der er tale om. 

Afvikling af valget

Valget afvikles som direkte valg og gennemføres i perioden fra mandag den 27. november til og med fredag den 1. december 2017. Valgresultatet bliver offentliggjort fra den 7. december 2017 her på hjemmesiden og ved annoncering i lokalaviserne Oplandsavisen og Østvendsyssel Avis. Afstemningen foregår elektronisk her på hjemmeside. Du kan afgive din stemme her. Der kan kun afgives 1 stemme pr. kundenummer.

De 2 kandidater, der får flest stemmer, indtræder i bestyrelserne som bestyrelsesmedlemmer Brønderslev Vand A/S, Brønderslev Varme A/S og Brønderslev Spildevand A/S pr. 1. januar 2018. De 2 kandidater, der får henholdsvis 3. og 4. flest stemmer, bliver suppleanter for de 2 forbrugerrepræsentanter til hvert af selskaberne. Der vælges ikke personlige suppleanter. 

Stemmeberettigede

Om du er stemmeberettiget fremgår af valgregulativet 

Valget går korrekt til

Resultaterne udmeldes til Brønderslev Forsyning af firmaet Dataminds A/S, der også står for selve valgprocessen.

Hvis du vil vide mere De nærmere regler om valget findes i Brønderslev Forsynings valgregulativ, som vi henviser til her.