682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-login
Quick links

Forbrugervalg 2021

Fra den 23. november til den 30. november 2021 afholder Brønderslev Forsyning A/S valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i selskaberne Brønderslev Vand A/S, Brønderslev Varme A/S og Brønderslev Spildevand A/S. Der skal vælges 2 repræsentanter og 2 suppleanter til hvert af selskaberne.

Perioden dækker over 2 år fra 2022 – 2023 med virkning fra 1. januar 2022.

VALGPROCES

6. oktober til 25. oktober 2021

Meddelelse om kandidatur. I denne periode skal du meddele, om du ønsker at være kandidat.

Du skal have underskrift fra 10 forbrugere, der stemmer på dig som kandidat.

3. november – 22. november 2021

Offentliggørelse af kandidater. Forsyningen offentliggør kandidaterne på hjemmesiden, Facebook samt i Oplandsavisen og Dronninglund/Hals Avis.

 23. november til 30. november 2021

Valgperiode. Der kan afgives én stemme pr. kundenummer – Se valgregulativ

9. december – 12. december 2021

Offentliggørelse af valgte forbrugerrepræsentanter