682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-log-in

Forretningschef for vand og spildevand

03.22.2017

Til Brønderslev Forsyning søges en ny chef for Vand- og spildevandsområdet. Den ideelle kandidat er fagligt stærk funderet inden for vandforsyning og har også gerne en generel viden om spildevands-forsyning. Der søges en chef, der har dokumenteret ledelseserfaring, og som har lyst til at beskæftige sig med både det operationelle og det strategiske niveau. Det forventes, at du har en uddannelses-mæssig baggrund som ingeniør eller tilsvarende. Som person og leder skal du kunne sætte dig naturligt igennem, og du skal være villig til at træde til, når andre i organisationen har brug for din hjælp.

Ledelse

Chefansvaret indebærer et overordnet forretnings- og personaleansvar for vand- og spildevands-forsyningen, som samlet har en omsætning på ca. 60 mill. kr. pr. år. Ledelsesområderne omfatter administration, økonomi (herunder TOTEX-regulering), planlægning, anlæg/projekt og drift. Vand- og spildevandschefen indgår i en snæver ledergruppe med varmechefen og direktøren. Da praktiske vand- og varmeopgaver løses af én og samme driftsorganisation, er driftmedarbejderne formelt tilknyttet varmechefen, men der er i praksis tale om et samspil i en matrixorganisation.

Vand

Administration

 • Økonomi- og budgetansvar
 • Omkostningsrammer, benchmarking og effektiviseringsmål
 • Strategi og forretningsudvikling
 • KPI
 • Dokumenteret drikkevandssikkerhed / ISO 22.000 systemansvarlig (Aquis, BQ)
 • Forestå drift (systemansvarlig) for ISO 14001 miljøledelsessystem (hele koncernen)
 • Indsatsplaner (Brønderslev Kommune er udførende)
 • Myndigheder

Produktion

 • Projektansvarlig for vandværker, trykforøgerstationer, vandtårn
 • Indvinding og kildepladser

Distribution

 • Ledningsrenovering i samarbejde med projektkontor
 • Projekt sektionering
 • Renoveringsplan
 • Overtagelse af private vandværker
 • Fjernaflæste målere og kundeinstallationer                        

Spildevand

Administration

 • Økonomi- og budgetansvar
 • Omkostningsrammer, benchmarking og effektiviseringsmål
 • Strategi og forretningsudvikling
 • KPI
 • Strukturanalyser
 • Myndigheder

Produktion

 • Projektansvarlig i samarbejde med driftsansvarlig for renseanlæg og pumpestationer
 • Overordnet ansvar for tømningsordning

Distribution

 • Ledningsrenovering i samarbejde med projektkontor
 • Forsinkelsesprojekter

Der tilbydes

 • et godt arbejdsmiljø med dygtige kolleger og en uhøjtidelig tone på arbejdspladsen
 • spændende udfordringer og variation i hverdagen
 • stor mulighed for at præge og planlægge egen hverdag og arbejde selvstændigt
 • relevant efteruddannelse
 • løn- og personaleforhold efter overenskomst med KL
 • jobløn

 

Ansøgning m.v.

Du kan høre mere om stillingen hos Jens Erik Hedegaard, Hedegaard Management,

tlf. 2244 0406. Ansøgning mrk. ’477 - Forretningschef’ sendes senest den 9. april 2017 til job@hedegaardmanagement.dk

Ansøgningsfristen er forlænget til senest den 24. april 2017

 

Læs mere om stillingen på www.hedegaardmanagement.dk

Brønderslev Forsyning

Brønderslev Forsyning spiller med sine tre forsyningsarter vand, varme og spildevand en vigtig rolle i lokalsamfundet, og der er stort fokus på vores arbejde. Selskabet er 100% ejet af Brønderslev Kommune.

Brønderslev Forsyning A/S har siden 2002 arbejdet med systematisk miljøledelse, og Forsyningen er certificeret efter den internationale standard ISO 14001. Brønderslev Vand A/S er desuden i 2011 certificeret efter den internationale fødevarestandard, ISO 22000. Brønderslev Forsyning A/S betragter sig som værende en levnedsmiddelvirksomhed (vand), en produktionsvirksomhed (varme og el), og en miljøbehandlingsvirksomhed (spildevand). Omkring 6.000 kunder forsynes med rent drikkevand, 4.600 kunder med fjernvarme, og der behandles spildevand fra ca. 36.000 personer. Organisationen består af godt 30 engagerede medarbejdere og ledere. Selskabet har en stor styrke i, at alle ansatte kender sin rolle og sit ansvar, hvilket samtidigt også er nødvendigt, da mange ekspertfunktioner varetages af en person. Værdierne udtrykkes i begreberne Ansvarlighed og Virkelyst. Der er på alle forsyningsområder et godt samarbejde med naboforsyningerne.

På vandområdet består en af den fremtidige opgaver i at få sat en ny kildeplads i funktion og eventuelt også i forbindelse hermed bygge et nyt vandværk (og nedlægge et eller to andre). Hertil kommer sektionering af ledningsnettet, udfasning af et vandtårn, samt øget værdiskabelse via data fra fjernaflæste målere.

På spildevandsområdet er der igangsat en planlægning, der ser på optimering af den overordnede afløbsstruktur og fremtiden for rensning af spildevandet (der er i dag tre anlæg), ligesom der er igangsat et langsigtet plan for renovering af pumpestationerne.