682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-log-in

Orientering om muligt bortfald af elproduktionstilskud

08.24.2017

Energistyrelsen har 17. januar 2017 overraskende oplyst, at el-produktionstilskud efter VE-loven til biomasseanlæg med ORC-enheder er ulovlige efter statsstøttereglerne i EU og derfor ophæves.


Såfremt det ikke lykkes at finde en kompenserende løsning for det forhåndstilsagn, som Brønderslev Forsyning har fået fra myndighederne, vil denne beslutning have negative økonomiske konsekvenser for vores nye energianlæg og dermed forbrugerne.

Set i det overordnede perspektiv, at det nye anlæg primært er igangsat for at imødegå virkningerne af bortfaldet af en anden støtteordning pr. 1.1. 2019 (det såkaldte grundbeløb til elproduktion), vil Brønderslev Varme dog kunne indfri sine oprindelige løfter om, at prisen ikke stiger i forhold til 2014/15-niveauet, når grundbeløbet bortfalder. Men prisen vil i dette tilfælde så heller ikke falde, når det nye anlæg står klart.

Med det, der nu er lagt op til, er folketinget på vej til at lovgive med tilbagevirkende kraft og med økonomisk konsekvens for forbrugerne. Vi synes ikke, det virker fair.

Brønderslev Forsyning har fra myndigheden, Energinet.dk fået et forhåndstilsagn på støtte til el-produktionen ud fra den gældende lovtekst. Praksis er, at man normalt kan stole på, at et forhåndstilsagn også udmøntes i en endelig godkendelse. Myndighederne giver aldrig endelige tilsagn, før et anlæg er opført og tilsluttet til elnettet.

Brønderslev Forsyning har i processen op til beslutningen om at igangsætte byggeriet gjort alt, hvad der har været muligt for at indhente alle de tilladelser og tilsagn, som det har været muligt at opnå. Ingen, ej heller Energistyrelsen eller Energinet.dk gjorde dengang opmærksom på muligheden af, at en dansk lovregel fra 2008 kunne være ulovlig i henhold til EU-reglerne.

Energistyrelsen oplyser som baggrund for lukningen af ordningen, at der beklageligvis er begået en fejl i styrelsens regi, og at den pågældende regel derfor aldrig er blevet notificeret i EU. Derfor er statsstøtten ulovlig, og ordningen må lukke. Styrelsen er positiv for eventuelt at finde en løsning, der retter sig mod de i alt tre berørte værker, men man finder det ikke nemt at lave en lovlig kompensationsordning. Også fra ministerens side er der tilsyneladende udtrykt vilje til at løse problemet for de værker, der allerede har investeret i tiltro til loven.

Vi står således ikke alene i sagen, da kraftvarmeværkerne i Marstal og Hillerød, som også har ORC-turbiner, allerede har anlæg, der er tilsluttet til elnettet. De har dermed fået endelige tilsagn om tilskud fra staten, og også disse tilsagn trækkes nu tilbage.

De tre værker er straks gået i gang med at skitsere nogle alternative muligheder for kompensation, som skal drøftes med styrelsen.

Lasse Riisgaard

Bestyrelsesformand