682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-log-in

Vandtyveri

10.30.2017

Forsyningen har foretaget politianmeldelse af tyveri og spild af vand.


Tyveriet er sket ved, at en ukendt gerningsmand har monteret en ½" vandslange i en nedlagt målerbrønd ved en ejendom. Ejendommen var forfalden, og har været ubeboet siden 2009. Da den pågældende vandslange samtidig har stået åbent i lang tid, måske over et år, er der også tale om et betydeligt vandtab.

I kroner og ører løber tyveriet og vandtabet op i en værdi af små 30.000 kroner, så det er ikke småpenge, det drejer sig om. Derfor ser vi i bestyrelsen med stor alvor på denne sag, oplyser Lasse Riisgaard, der er formand for Brønderslev Forsyning.

Tyveriet blev opdaget i september måned. Forsyningen blev da kontaktet af den entreprenørforretning, som Kommunen har bestilt til at sanere en faldefærdig ejendom på Mylundvej ved Kirkholt. I den forbindelse kommer den ulovlige tilslutning for dagen. Entreprenøren lukkede straks for hanen, men konstaterede at grunden var meget fugtig. Selskabet vurderer således, at vandet har løbet frit fra slangen i meget langt tid.

Vi har ikke viden om, hvem gerningsmanden er, men vi kan konstatere, at den fundne vandslange havde en længde, der kunne række langt ud over skelgrænsen. Så nu får vi se, om politiet kan gøre noget ved sagen, afslutter Lasse Riisgaard.

Vandmåleren i målerbrønden var ikke aflæst, da målerbrønden og Kirkholt Vandforsyning blev overtaget af Brønderslev Vand A/S pr. 1. juni 2010. 

Med venlig hilsen

Lasse Riisgaard

Bestyrelsesformand