682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-log-in

Fejl i tekst på PBS oversigt

01.25.2018

Fra vores leverandørs side er der beklageligvis sket en fejl i teksten på samtlige PBS oversigter.

Teksten som vist nedenfor (markeret med gult) vedrører ikke Brønderslev Forsyning A/S. Det har ingen indflydelse på afregningerne, alle beløb er korrekte.