682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Renovering af varmecentralen Eventyrvej

19-08-2020

I forbindelse med en større renovering skifter varmecentralen på Eventyrvej udseende


Mandag d. 17. august blev der fjernet 2 skorstene og indvendigt blev de gamle varmekedler fra 1969 og 1987 pillet ud.

De bliver i løbet af efteråret erstattet med en ny højeffektiv varmekedel med meget lave miljøemissioner og som kan bruge biogas som brændsel.

Grunden til denne renovering af centralen på Eventyrvej er, at vi sidste år koblede Psykiatrisk Sygehus til fjernvarmen. På Psykiatrisk Sygehus erstattede miljøvenlig fjernvarme de seks gamle gaskedler, der førhen opvarmede de mange bygninger deroppe.

Varmeforbruget på Psykiatrisk Sygehus svarer til, at vi tilkoblede en by af Øster Brønderslevs størrelse til fjernvarmenettet.

Størstedelen af året leveres fjernvarme fra sol, træflis og el-kedlen på varmeværkerne i Sydbyen, men når vinteren for alvor sætter ind med den allerstrengeste frost og kulde, er der risiko for, at vi ikke kan transportere varme nok i fjernvarmerørene til området i Nordbyen og Psykiatrisk Sygehus.

Derfor sikrer vi os med den nye varmekedel på Eventyrvej, at vi ikke kommer i den situation.

Når renoveringen er færdig, vil de tre karakteristiske 35 m høje skorstene være udskiftet med en enkelt 25 m høj skorsten. Foreløbigt vil den nye skorsten have selskab af en af de gamle skorstene som bærer antennerne til vores fjernaflæste vand- og varmemålere, men i forbindelse med en renovering af vandtårnet påtænkes disse antenner flyttet hertil og den gamle skorsten vil så blive pillet ned.