682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Varsling om stop af vandindvendig ved Sdr. Vandværk

18-12-2020

Brønderslev Kommune har den 9. december 2020 igangsat en fordebat i forbindelse med, at Brønderslev Vand har ansøgt om øgede indvindingstilladelser for Nordre og Vestre Vandværker.


Fordebatten til de to miljøvurderinger kan ses på kommunens hjemmeside: https://www.bronderslev.dk/Service/Nyheder/2020/12/FordebatVandvaerker.aspx

Årsagen til, at Brønderslev Vand har søgt om at øge indvindingen ved Nordre og Vestre Vandværker, er ønsket om at stoppe vandindvindingen ved Søndre Vandværk.

Vi håber, at kommunen kan give os de nye tilladelser i andet halvår af 2021, og planlægger derfor -

stop af vandindvindingen ved Søndre Vandværk i løbet af 4. kvartal 2021.

Når vandindvindingen ophører vil det medføre, at grundvandsspejlet stiger i området omkring boringerne.

I henhold til retspraksis skal berørte lodsejere i området, som kan blive berørt af det stigende grundvand, orienteres i rimelig tid om ophør af vandindvindingen. Orienteringen gives så det er muligt for lodsejerne at foretage nødvendige forholdsregler ved grundvandsstigningen.

Vi mener, at minimum 9 måneder er et rimeligt varsel, og omdeler derfor varselsbrev i det berørte område den 17. og 18. december 2020.

Det omdelte varslingsbrev kan læses her