682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Nyhedsbrev fra bestyrelserne

14-02-2020

Succes med nyt undervisningstilbud og status på vandtab for 2019


Succes med nyt undervisningstilbud

Brønderslev Forsyning/Flisværket har i det sidste halve år haft ca. 400 elever fra gymnasier (STX, HTX) på besøg i forbindelse med gennemførelse særligt tilrettelagte undervisningsforløb om vedvarende energi. Undervisningen finder sted i det nye Energilaboratorium, som er indrettet på Forsyningens nye, præmierede flisværk.
Pæne donationer fra Risagerfonden og Spar Nord Fonden har medvirket til at sikre laboratoriet nyt og spændende udstyr, som nu er taget i brug.

Selv undervisningsforløbene er udviklet i et samarbejde med fem gymnasieskoler med støtte fra Region Nordjylland. Før jul var HTX-Aalborg på besøg med syv klasser, og i januar blev der afholdt tre halvdages undervisningsforløb sammen med Brønderslev Gymnasium med praktisk afsæt i nogle af de bæredygtige teknologier, der anvendes til energifremstilling på Forsyningen.

Formålet er at skabe øget naturfaglig viden og interesse blandt unge uddannelsessøgende med vægt på bæredygtig energi og grøn omstilling. Eleverne får mulighed for at arbejde eksperimentelt, fagligt og tværfagligt med naturfaglige og tekniske problemstillinger knyttet til energiområdet.

Status på vandtab for 2019

Vandtabet for hele år 2019 endte på 4,2%, og er dermed under vores mål på maksimalt 5%.

     

Dette resultat er samtidig blandt de laveste vandtab for alle vandselskaber i Danmark, som har et gennemsnit på 7-8%. Vandtabet i hver af Forsyningens ca. 20 ledningsnetsektioner opgøres dagligt, hvorved nye ledningsbrud hurtigt kan opspores og udbedres. Forsyningen og bestyrelsen er meget tilfredse med, at det lange træk med at få styr på vandtabet har båret frugt. Tilmed er der interesse fra andre forsyninger for at høre om den elektroniske dag-til-dag overvågningsmodel, som Forsyningen har udviklet.Vandsalget i 2019 udgør samlet ca. 882.000 m3, hvilket er lidt lavere end forventet. Årsagen er blandt andet, at vandsalget lidt uforklarligt i oktober-december er lavere end gennemsnittet for 2017-2018.