682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-login
Quick links

Grønt Vand

09-11-2021

Brønderslev Varme har tilsat et grønt stof for at afsløre skader på fjernvarmeanlæggene.


Hvis vandet er grønt/gult og fedtet, skyldes det sandsynligvis, at der er en fejl på varmtvandsbeholderen, og at fjernvarmevandet er gået i drikkevandssystemet. Dette kan også påvirke dine naboers drikkevand, og der skal straks tages kontakt til os. Fjernvarmevandet er tilsat rustbeskyttende kemikalier samt et grønt farvesporstof. Kemikalierne gør vandet uegnet som drikkevand.