682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-login
Quick links

Varsling om eventuelle grundvandsstigninger pga. lukning af Sdr. Vandværk

24-11-2021

Sdr. Vandværk lukkes snart – og grundvandet kan stige.


Forsyningen varslede i december 2020 en foranstående lukning af Sdr. Vandværk. Der blev rundsendt et orienteringsbrev til alle ejendomme i området, som kan blive påvirket af, at grundvandet forventes at kunne stige, når værket lukkes.

 

Forsyningen har i oktober 2021 igen udsendt/omdelt et varslingsbrev med samme information, således at grundejerne har tid nok til at foretage eventuelle afværgende foranstaltninger. Særligt ejendomme med kældre kan være udsatte. Lukningen af værket er dog udskudt fra fjerde kvartal 2021 til første kvartal 2022.

 

Det nye varslingsbrev kan læses her.