682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Hvad er Energilaboratoriet?

Brønderslev Forsyning har i 2018 igangsat en hel ny bæredygtig og smart energi- og fjernvarmeproduktion, baseret på en kombination af sol og flis som energikilder. Energianlægget er det første og mest innovative af sin art i Danmark, og er samtidig et af de mest energieffektive kraftvarmeværker i hele verden. Dette er følgelig særdeles illustrativt for de naturfaglige og teknologiske problemstillinger, som i storskala knytter sig til grøn omstilling.

På selve flisværket har Brønderslev Forsyning indrettet et 70 m² stort undervisnings- og forsøgslokale. Sammen med tilstødende lokaler og diverse relevant undervisningsudstyr og muligheder for behandling af on-line data fra anlægget med de parabolske soltrug, fliskedlerne, store varmepumper, solceller og ORC-generator (elproduktion) mv., vil stedet udgøre unikke eksterne rammer for regionens gymnasier og folkeskoler.

 

 

Med energilaboratoriet ønsker Forsyningen at åbne sig over for den omgivende verden, og herved bryde den traditionelle lukkethed, som præger forsyningssektoren. Vi føler ligefrem en forpligtelse til at vise, hvordan grøn omstilling i samfundet kan udmøntes i praksis. Vi vil ikke bare nøjes med at være rammen for spændende virksomhedsbesøg. Vi vil også skabe et permanent kvalitetstilbud om læring i nye rammer, som uddannelsesstederne selv kan trække på - og være med til at videreudvikle. 

Formålet er:

  • At fremme de unges viden og engagement i teknik- og naturfag med vægt på bæredygtig energiproduktion. Dette skal medvirke til at kvalificere de unges uddannelses- og erhvervsvalg i relation til bæredygtig, grøn omstilling og naturfag i det hele taget.
  • At opbygge et varigt kvalitetstilbud til regionens skoler og uddannelsesinstitutioner om at bruge moderne, eksperimentelle faciliteter som led i teknisk/naturfaglig undervisning og tværfaglige projekter
  • Skabe nye pædagogiske metoder og konkrete undervisningsforløb baseret på et nært samspil mellem de relevante fags didaktiske grundforståelser og de praksisnære og eksperimentelle erfaringer, der gøres i energi- og læringslaboratoriet.

 

Laboratoriet vil således kunne spille en væsentlig rolle i videnformidling og dialog om, hvordan Danmark aktivt kan fremme bæredygtig vækst. 

 

Bliv medlem

Bliv medlem af Foreningen for Energilaboratoriet i Brønderslev ved at sende en mail