682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Stop tilbageløb på vand

Sikring mod tilbageløb

Tilbageløb af vand fra industri eller private installationer sker, når der f.eks. sker et vandbrud eller der anvendes vand under forhold med tryksystemer. Dette kan forårsage, at der ledes vand tilbage til vandinstallationen og dermed ud i vores ledningsnet. Derfor er virksomheder med vandinstallationer forpligtet til at sikre vandforsyningen mod tilbageløb. 

Krav til anlæg 

Jf. leveringsbestemmelserne for Brønderslev Vand A/S kan vi pålægge ejere af en vandinstallation at foretage de foranstaltninger, som vi finder nødvendige for at sikre, at den fungerer forsvarligt. Det betyder bl.a., at vi kan pålægge ejeren at få monteret korrekt tilbagestrømningssikring.Krav til tilbagestrømssikring gælder for nye anlæg, men også for eksisterende anlæg, hvis der sker en væsentlig ændring af installationen. I Rørcenteranvisning af 15. oktober 2009, der er udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen, som kan hentes på www.ebst.dk fremgår det, at en "væsentlig ændring" af en eksisterende installation blandt andet er:

 • Ændring af procesanlæg i industri. 
 •  Skift fra brug af drikkevand til brug af sekundavand i industriprocesser. 
 •  Omlægning af hele eller dele af en installation. 
 •  Flytning, ændring eller ombytning af en målerinstallation. 
 •  Etablering af regnvandsanlæg. 
 •  Ændret/ny brug af en bygning. 
 •  Opførelse af tilbygning, hvori der indgår vandinstallationer. 
 •  Installation af en enkeltkomponent, der er i en mediumkategori jf. DS/EN 1717 ud over almindeligt husholdningsbrug. 
 •  Omlægning eller flytning af en jordledning. 
 •  Udskiftning af varmtvandsbeholder, hvor der samtidig sker en ændring af eksisterende installation. 

Installationer som kræver særlig sikring 

I langt de fleste tilfælde skal der blot monteres en særskilt og synligt kontrollerbar kontraventil, men nogle installationer har en forureningsgrad, som kræver en særlig sikring, f.eks. ventil type BA (TBS) jf. DS/EN 1717. Det drejer sig for eksempel om: 

 • Regnvandsanlæg. 
 •  Bilvaskeanlæg. 
 •  Laboratorier der arbejde med biologisk og mikrobiologisk materiale. 
 •  Landbrugets avls- og driftbygninger. 
 •  Sprinkleranlæg med vandreservoir. 
 •  Ridecentre. 
 •  Svømmebade. 
 •  Hospitalsinstallationer m.v. 
 •  Autoriserede vvs-installatører skal montere tilbagestrømningssikringer i henhold til ovenstående. 

Oplysning om kontrollerbar kontraventil

Alle installatører opfordres til at oplyse os, hvor der monteres kontrollerbar kontraventil og ventiltypen.