682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Undgå graveskader

Formålet med ledningsejerregistret LER er, at reducere antallet af graveskader på de forsyningsledninger, som er gravet ned i jorden og havbunden.

LER gør det lettere for entreprenører og andre graveaktører at undersøge et graveområde og skaffe oplysninger om ledninger, inden de sætter et gravearbejde i gang. På den måde er LER med til at reducere risikoen for graveskader på forsyningsledninger og er derved med til at forbedre samfundets forsyningssikkerhed. LER har været i drift siden 2005 og er funderet i Lov om registrering af ledningsejere. Læs mere på LER