682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Forbrugerklager

Vand & spildevand


Såfremt der i Forsyningen er truffet en afgørelse på drikkevands- eller spildevandsområdet, som du ikke er enig i og ønsker at klage over, skal klagen indsendes til:

 

Konkurrence– og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Eller man kan oprette en klage online her 

 

Center for Klageløsning kan desværre ikke behandle din klage, når ydelsen har kostet under 1.000 kr. Center for Klageløsning behandler kun klager, hvor ydelsen har kostet mellem 1.000 og 100.000 kr. 

Det koster 400 kr. at klage til Forbrugerklagenævnet. Hvis du får medhold ved Forbrugerklagenævnet, får du gebyret tilbage.

Du skal være opmærksom på, at der sandsynligvis ikke vil ske klagebehandling af sager, hvor der er sket en myndighedsbehandling, som for eksempel vedrørende takster, hvor der foreligger en kommunalgodkendelse.