682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-login
Quick links

Takster 2022

 

     Ekskl. moms    Inkl. moms    
Vand          
Fast afgift inkl. målerbidrag < eller = Q3 4,0 m3 pr. målere   648,00 810,00   kr.
Fast afgift inkl. målerbidrag > Q3 4,0 m3 pr. målere   1.254,00 1.567,50   kr.
           
Vandbidrag pr. m3 <eller = 2500 m3   13,32 16,65   kr.
Vandbidrag pr. m> 2500 m3   11,52 14,40   kr.

Afgifter til staten pr. mvand: afgift af ledningsført vand 6,37 kr., er inkl. i vandtaksten

  6,37 7,96   kr.
Se priser på tilslutninger og gebyr          
           
Varme          
Fast afgift inkl. målerbidrag pr. måler - QP 1,5 og SCYLAR   640,00 800,00   kr.
Fast afgift inkl. målerbidrag pr. måler - QP 2,5 og QP 6,0    1.000,00 1.250,00   kr.
Fast afgift inkl. målerbidrag pr. måler - QP 10,0    1.200,00 1.500,00   kr.
Fast afgift inkl. målerbidrag pr. måler - QP 15,0   1.400,00 1.750,00   kr.
           
Energipriser:          
Varme pr. mWh   430,00 537,50   kr.
Varme pr. kWh   0,430 0,538   kr.
Pr. 1. januar 2021 træder en motivationstarif i kraft. Der er krav om en returtemperatur          
på max. 30o C i gennemsnit om året. Der skal betales et tillæg på 1% af kWh-forbruget for hver ekstra grad, den er over  30o C          
           
Arealbidrag:          
Arealbidrag pr. m2 boligenhed   13,60 17,00   kr./m2
Erhverv, institutioner m.v. til og med 400 m2   13,60 17,00   kr./m2
Erhverv, institutioner m.v. over 400 m2   6,08 7,60   kr./m2
Priserne er inkl. evt. afgifter.          
Se priser på tilslutninger og gebyr          
           
Spildevand          
Vandafledningsbidrag takst 1 (0-500 m3 pr. år)   36,36 45,45   kr./m3
Vandafledningsbidrag takst 2 (501-20.000 mpr. år)* takst 1 fratrækkes 20%    29,09 36,36   kr./m3
Vandafledningsbidrag takst 3 (over 20.000 mpr. år)* takst 1 fratrækkes 60%    14,54

18,18

  kr./m3
* forudsætter tilmelding til trappemodellen.          
           
Aflevering af slam/spildevand fra entreprenør   100,00 125,00   kr./m3
           
Årligt tømningsbidrag for septitank   541,60 677,00   kr.
Forgæves kørsel   404,00 505,00   kr.
Ekstraordinær tømning (ingen rejektvand)   650,00 812,50   kr.
Ekstra tømning pr. gang   966,00 1.207,50   kr.
Dæksel over 50 kg.   560,00 700,00   kr.
Priserne er inkl. evt. afgifter.          
Se priser på tilslutninger og gebyr          
           
Der tages forbehold for trykfejl