682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Tilslutningsbidrag og gebyr

 


Tilslutningsbidrag - Vand

           
Parcelhuse, rækkehuse o.lign. i samme udstykning i bymæssig bebyggelse 
incl. stikledning fra anboring til og med stophane
         
Ø40 mm stikledning 10.400,00 kr. eksl. moms  13.000,00    kr. inkl. moms 
Ø50 mm stikledning 13.664,00  kr. eksl. moms   17.080,00    kr. inkl. moms 
Ø63 mm stikledning 21.472,00  kr. eksl. moms  26.840,00    kr. inkl. moms 
Ø75 mm stikledning 34.160,00  kr. eksl. moms  42.700,00    kr. inkl. moms  
Ø90 mm stikledning 53.680,00  kr. eksl. moms  67.100,00    kr. inkl. moms 
Ø110 mm stikledning 82.960,00  kr. eksl. moms  103.700,00    kr. inkl. moms
over Ø110 mm  Efter tilbud   Efter tilbud    
Landhuse, parcelhuse o. lign. udenfor bymæssig bebyggelse
incl. stikledning fra anboring til og med stophane
 14.640,00  kr. eksl. moms  18.300,00    kr. inkl. moms 
Ved ændring af stikstørrelse afregnes efter faktiske omkostninger, dog max.
tilslutningsbidrag for valgte stikstørrelse
         

 

Tilslutningsbidrag - Varme

         
Parcelhuse  stikledning op til 15 m målt fra skel.  14.000,00  kr. eksl. moms   17.500,00   kr. inkl. moms 
Derudover pr. påbegyndt løbende meter.  700,00  kr. eksl. moms  875,00    kr. inkl. moms
To eller flere boligenheder pr. matrikel. Omfatter større beboelsesejendomme,          
blandet bolig, rækkehuse, klyngehuse. Efter tilbud    Efter tilbud    
Erhverv, institutioner Efter tilbud    Efter tilbud    
Byggemodning Efter tilbud    Efter tilbud    
Flytning af stikledning og/-eller ændring af stikstørrelse (kontakt Forsyningen)          

 

Tilslutningsbidrag - Spildevand

         
Spildevand og regnvand. Bidrag pr. boligenhed 55.206,00  kr. eksl. moms  69.007,50   kr. inkl. moms 
Spildevand og regnvand. Bidrag for erhvervsejendomme 55.206,00  kr. eksl. moms  69.007,50   kr. inkl. moms 
(pr. påbegyndt 800 m2  matrikulært areal)          
Kun spildevand. Pr. boligenhed eller erhvervsejendomme som nævnt ovenfor 33.124,00  kr. eksl. moms  41.405,00   kr. inkl. moms  


Gebyr & øvrige takster

         
Flyttegebyr 150,00  kr. eksl. moms  187,50    kr. inkl. moms 
Rykkergebyr (momsfri) 100,00  kr. eksl. moms       
Lukkegebyr (momsfri) 375,00  kr. eksl. moms      
Genåbningsgebyr  375,00  kr. eksl. moms  468,75    kr. inkl. moms  
Gebyr for papir faktura 31,20  kr. eksl. moms  39,00   kr. inkl. moms 
Gebyr for forgæves kørsel v/ aftale med eller varsling af Forsyningen   300,00  kr. eksl. moms  375,00    kr. inkl. moms 
Udskrift af regningskopi 31,20  kr. eksl. moms  39,00   kr. inkl. moms 
Gebyr for betalingsaftale (momsfri) 100,00  kr. eksl. moms       
Administration af bimåler 150,00  kr. eksl. moms  187,50   kr. inkl. moms 
Nedtagning af måler (min. 1 arbejdstime) 415,00  kr. eksl. moms  518,75   kr. inkl. moms  
Kontrol af vand-/varmemåler ved mistanke om fejlmåling* 1.280,00  kr. eksl. moms  1.600,00    kr. inkl. moms 
Udskiftning af varmemåler ved skade forårsaget af forbruger*,** 2.000,00  kr. eksl. moms  2.500,00    kr. inkl. moms 
Udskiftning af frostsprængt vandmåler*,** 800,00  kr. eksl. moms  1.000,00    kr. inkl. moms 
* hertil skal tillægges medgået arbejdstid          
 ** Taksten er for standardmåler. Øvrige udskiftninger faktureres efter målerstørrelse           
Der kan være særlige tilfælde som ikke fremgår af ovenstående, men som administreres særskilt i henhold til betalingsreglerne.          
Der tages forbehold for trykfejl