682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-login
Quick links

Tilslutning og gebyr

 


 

Tilslutning - Vand 

       

Ved tilslutning til Brønderslev Vand skal der betales anlægsbidrag. Anlægsbidraget omfatter et bidrag til vandforsyningens hovedanlæg, et bidrag til forsyningsledningsnettet og et bidrag til stikledning.

       
Anlægsbidrag (tilslutning)        
Hovedanlægsbidrag: kr. ekskl. moms    kr. inkl. moms   
Pr. bolig-/erhvervsenhed 0- 500 m3/år 5.790,00   7.237,50  
Øvrige bolig-/erhvervsenheder    501 - 2.000 m3/år 6.369,00   7.961,25  
Øvrige bolig-/erhvervsenheder 2.001 - 5.000 m3/år 6.948,00   8.685,00  
Øvrige bolig-/erhvervsenheder 5.001 - 10.000 m3/år 7.527,00   9.408,75  
Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. bolig-/erhvervsenhed 3.560,00   4.450,00  
Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. bolig-/erhvervsenhed 10.660,00   13.325,00  
Stikledningsbidrag pr. stk. 5.050,00   6.312,50  
Eksempel - almindelig bebyggelse i byzone (<500 m3/år ):  5.790+3.560+5.050 = 14.400 kr. (ekskl. moms)        
Eksempel - almindelig bebyggelse i landzone (<500 m3/år ): 5.790+10.660+5.050 = 21.500 kr. (ekskl. moms)        
Vedrørende udstykninger, ændringer af eksisterende stik eller ændret anvendelse af ejendom henvises til bestemmelser i Regulativ for Brønderslev Vand A/S kapitel 12.         

 

Tilslutning - Varme 

 kr. ekskl. moms    kr. inkl. moms  
Parcelhuse  stikledning op til 15 m målt fra skel.  14.000,00    17.500,00  
Derudover pr. påbegyndt løbende meter.  700,00    875,00  
To eller flere boligenheder pr. matrikel. Omfatter større beboelsesejendomme,        
blandet bolig, rækkehuse, klyngehuse. Efter tilbud    Efter tilbud  
Erhverv, institutioner Efter tilbud    Efter tilbud  
Byggemodning Efter tilbud    Efter tilbud  
Flytning af stikledning og/-eller ændring af stikstørrelse (kontakt Forsyningen)        

 

Tilslutning - Spildevand 

 kr. ekskl. moms    kr. inkl. moms  
Spildevand og regnvand. Bidrag pr. boligenhed 55.206,00   69.007,50  
Spildevand og regnvand. Bidrag for erhvervsejendomme 55.206,00   69.007,50  
(pr. påbegyndt 800 m2  matrikulært areal)        
Kun spildevand. Pr. boligenhed eller erhvervsejendomme som nævnt ovenfor 33.124,00   41.405,00  

 

Gebyr & øvrige takster 


(Nye gebyrer pr. 01-03-2022 angivet i parentes)

 kr. ekskl. moms    kr. inkl. moms  
Flyttegebyr 150,00   187,50   
Rykkergebyr (momsfri) 100,00      
Lukkegebyr (momsfri) (622,50) 375,00      
Genåbningsgebyr  375,00   (518,75) 468,75   
Gebyr for papir faktura / regningskopi 31,20   (43,75)   39,00   
Gebyr for forgæves kørsel v/ aftale med eller varsling af Forsyningen   300,00   (412,50) 375,00   
(Gebyr for oversendelse til inkasso)  (415,00)      
Gebyr for betalingsaftale (momsfri)  (125,00) 100,00       
Administration af bimåler (218,75) 150,00    187,50  
Nedtagning af måler (min. 1 arbejdstime) 415,00   518,75  
Kontrol af vand-/varmemåler ved mistanke om fejlmåling* 1.280,00   1.600,00  
Udskiftning af varmemåler ved skade forårsaget af forbruger*,** 2.000,00   (2562,50) 2.500,00  
Udskiftning af frostsprængt vandmåler*,** 800,00   (1025,00) 1.000,00  
* hertil skal tillægges medgået arbejdstid        
 ** Taksten er for standardmåler. Øvrige udskiftninger faktureres efter målerstørrelse         
Der kan være særlige tilfælde som ikke fremgår af ovenstående, men som administreres særskilt i henhold til betalingsreglerne.        
Der tages forbehold for trykfejl