682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Tilslutningsbidrag Varme 2021

Bestyrelsen for Brønderslev Varme A/S har på mødet den 25. februar 2020 godkendt opdatering og ændring af vilkår og takster for tilslutning til fjernvarme. 

Baggrunden er, at de nuværende bestemmelser er uklare, og har voldt fortolkningsproblemer blandt andet i nogle byggesager med erhvervsmæssig byggeaktivitet.
Taksterne for tilslutning er sat op for at få en bedre dækning af Forsyningens omkostninger. Taksterne har ikke været reguleret de sidste 8-10 år, og bl.a. materialeprisen er steget voldsomt de seneste år.

 

Parcelhuse stikledning op til 15 m målt fra skel. 14.000,00  kr. eksl. moms 17.500,00   kr. inkl. moms
Derudover pr. påbegyndt løbende meter      700,00  kr. eksl. moms 875,00   kr. inkl. moms
To eller flere boligenheder pr. matrikel. Omfatter større beboelsesejendomme,          
blandet bolig, rækkehuse, klyngehuse   Efter tilbud       Efter tilbud    
Erhverv, instiutioner Efter tilbud   Efter tilbud    
Byggemodning Efter tilbud   Efter tilbud    
Flytning af stikledning og/- eller ændring af stikstørrelse (kontakt Forsyningen)