Skip til hoved indholdet

Ændring af fast målerbidrag for vandmålere

Oprettet 31 oktober 2022

Fra 2023 justeres målerbidraget, og det faste målerbidrag opdeles i fire kategorier. 

 

Herved bliver det faste målerbidrag følgende: 

  • Fast målerbidrag Q3 til og med 4,0 m3                               848 kr. ekskl. moms
  • Fast målerbidrag Q3 10 m3                                              2.800 kr. ekskl. moms
  • Fast målerbidrag Q3 16 m3                                              6.400 kr. ekskl. moms
  • Fast målerbidrag Q3 25 m3                                              9.600 kr. ekskl. moms