Skip til hoved indholdet

Nye takster for vand, spildevand og fjernvarme

Oprettet 28 november 2022

Bestyrelsen har fastsat følgende takster for 2023:

Vand                            2022                   2023

Kubikmeter takst       16,65 kr.             16,90 kr. 

Fast takst pr. måler  810,00 kr.          1060,00 kr. 

 

Spildevand                    2022                  2023

Kubikmeter takst         45,45 kr.            45,45 kr.

Fast takst pr. stik-              0 kr.           231,25 kr. 

ledning til spildevand

 

Fjernvarme                    2022                   2023

Varme pr. Mwh           537,50 kr.           550,00 kr.

Fast takst pr. måler     800,00 kr.           850,00 kr. 

Arealbidrag pr. m2        17,00 kr.             17,00 kr. 

 

Taksterne er inkl. moms

Det fyldestgørende takstblad for 2023 vil fremgå her på hjemmesiden i starten af 2023.