Skip til hoved indholdet

Nyheder fra Forsyningen 03-05-2023

Oprettet 03 maj 2023

 

Bestyrelsen har afholdt møde den 25. april 2023


Den overordnede udvikling i Forsyningen er gunstig
Hvert år kommer der nye forbrugere til under Forsyningen. Det gælder både for vand, spildevandsafledning og fjernvarme. Lægger men det hele sammen, så administrerer Forsyningen i dag over 24.000 afregningsforhold (”stik”). Dette er en stigning på ca. 3.300 stik i løbet af en 10-årsperiode. Udviklingen afspejler primært, at der er kommet flere indbyggere i byer som Hjallerup og Brønderslev. En nybygget boligenhed i Brønderslev medfører således en stigning på tre stik, da alle boliger forsynes med vand, spildevand og fjernvarme. Bag tallenene ligger også, at Forsyningen har overtaget nogle små værker i perioden. Samtidig er medarbejderantallet i Forsyningen fastholdt over perioden. Det betyder, at det samme antal medarbejdere nu vedligeholder flere kilometer ledning og administrerer flere kunder end tidligere, alt uden ekstra omkostninger. Det er effektivisering i praksis.

Faldende restancer
Forsyningen har over en årrække med succes gjort en stor indsats for at nedbringe antallet af restancer. Hurtigere opfølgning, telefonisk kontakt og en kortere rykkeprocedure har vist sig at være en god blanding, som har medført, at tab på dårlige debitorer er gået ned. De løbende restancer varierer fra kvartal til kvartal, men set over en otte års periode er værdien af de samlede restancer faldet fra ca. 2.5 mio. kr. til 1.5 mio. kr.

For et par år siden blev selve inkasso-forretningen, som igangsættes som det allersidste skridt, overført til en privat aktør. Dette skete på baggrund af, at SKAT (Gældsstyrelsen), der tidligere stod for inddrivelsen, har haft langvarige systemmæssige udfordringer.

Investering i ekstra varmepumpe på flisværket.
Bestyrelsen har bevilget penge til etablering af en ny varmepumpe 4 på flisværket til indfangning af overskudsvarme fra kedelhallen samt til ventilation / rensning af indeluft i kedelhallen. Det har vist sig, at overskudsvarmen fra maskinerne i kedelhallen er større end oprindeligt beregnet. Derfor er der regnet på energimængderne. Konklusionen er, at det godt kan betale sig at indfange denne varme og konvertere den til fjernvarme.

Opgaven har været udbudt i licitation med tre bydende firmaer, som der efterfølgende er forhandlet med for at komme med det bedste projekt. I det valgte projekt inkluderes montering af en såkaldt udekøler som medfører, at driftstimerne på varmepumpen på årsbasis stiger fra omkring 3.100 timer til mellem 5.000 og 7.000 timer. I praksis kan varmepumpen producere varme også i de sommerperioder, hvor fliskedlerne er lukket ned, ved at veksle varme fra udeluften via udekøleren. Dette vil yderligere styrke vores grønne del af produktionsapparatet på et tidspunkt, hvor Forsyningen for nylig har fået mange flere kunder. Tilbagebetalingstiden er på godt 6 år, hvorved projektet har en megen fin tilbagebetalingsprofil.