682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-log-in

Vandkvalitet

Vores vand er rent, klart og overholder alle grænseværdier


Der udtages flere prøver om året for at sikre, at vandet overholder alle krav til drikkevandskvaliteten.

Vi kontrollerer vandet flere gange om året ved at udtage analyser og analysere på et akkreditteret laboratorie.

Der udtages følgende prøver:

Hos kunderne: 

 

Stikprøver 10 gange om året

På hvert vandværk:

      

Prøver 2 gange om året

På de enkelte boringer:

 

Prøver hvert tredje år

 

Se analyse resultat fra vandværkerne og ledningsnet

Vi har ikke fundet pesticidet Chloridazon i vores drikkevand

Vi har fået analyseret vandprøver fra vores 3 vandværker for pesticidet chloridazon og 2 tilknyttede nedbrydningsprodukter (desphenyl-chloridazon samt Methyl-desphenyl-chloridazon) og kan med glæde konstatere, at de ikke er fundet i vores drikkevand.

Chloridazon og nedbrydningsprodukterne stammer fra et nu forbudt ukrudtsmiddel, der tidligere er blevet brugt til dyrkning af roer, rødbeder og løg.

Stofferne har ikke tidligere indgået i vores drikkevandskontroller, men er blevet aktuelle efter, at de er fundet på andre vandværker rundt om i landet. Det er derfor besluttet, at stofferne fremover bliver obligatorisk kontrolparameter.