682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-login
Quick links

Vi skaffer dig af med spildevandet

Vi hjælper dig med at holde styr på din kloak og hustank. Vi behandler spildevand for lidt over 11.000 kunder, og ca. 3500 kunder via tømningsordning får hentet spildevand fra deres hustank. Vi renser vandet på 4 renseanlæg i Brønderslev, Hjallerup, Aasa og Thorup. 

 

Overordnet plan for sanering af spildevandssystemet i Brønderslev By

Bestyrelsen for Brønderslev Spildevand A/S har godkendt en plan for det videre arbejde med at sanere ledningsnettet i Brønderslev By.

Planen er vejledende og man kan forvente, at det vil blive nødvendigt at foretage justeringer i forbindelse med koordineringen med planerne for vand og varme m.v. 

Ligeledes kan prioriteringen blive påvirket af udefrakommende forhold, som infrastrukturbeslutninger og ændringer i de økonomiske rammer fra central hånd.

For nuværende forventes et årligt investeringsniveau på 8-10 mill. kr., så arbejdet vil forløbe over en periode på 15 til 20 år.

 Klik på billedet for at se det i større format

Vand i kælderen

Ved vand i kælderen under kraftigt regnvejr er der en række forhold, du skal være opmærksom på.

Problemer med afløbet

Oplever du problemer med at dit afløb stopper til eller der er dårlig gennemstrømning skal du checke dit afløb.

Hvem ejer kloakken?

Læs mere om dit ansvar