682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Problemer med dit afløb

Brug afløbet med omtanke, så systemet ikke stopper og processen med rensning af vandet fungere bedst.


Hvis du har en skelbrønd max. 2 meter indenfor skel, skal du checke den løbende.

Har du problemer med et afløb og skelbrønden er tom, er det en indikation på, at der er en blokering mellem skelbrønden og dit hus. Du har selv ansvaret for at løse problemet.

Hvis skelbrønden står fuld af vand kan problemet være en blokering af stikledningen ud mod vejen eller selve hovedsystemet i vejen. I dette tilfælde skal du kontakte os. Er problemet i din skelbrønd, er det dit eget ansvar.

Husk du kan undgå problemer ved at overveje følgende:

  • Undgå at skylle større genstande ud f.eks. bleer, tamponer og vatpinde.
  • Undgå at hælde fedt ud. Det kan stoppe dit afløb.
  • Hæld aldrig giftstoffer og kemikalier i afløbet. Det skader miljøet, vores medarbejdere og renseanlægget. Aflever det på genbrugspladsen
  • Spar på opvaskemiddel, sæbe og shampoo. Du skåner miljøet for stoffer, der er vanskelige at nedbryde på renseanlægget.
  • Fej ikke byggeaffald, småsten og grus i spildevandssystemet. Det bliver liggende på bunden, og med tiden vil det hobe sig op.