682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Rottegener

I kloaksystemet er der masser af føde for rotter, derfor kan du opleve gener fra rotter i forbindelse med kloakken. Rotterne bor ofte andre steder og finder vej til kloaksystemet gennem utætheder. Mange gange er det utætte kloakrør og brønde inde på den private grund, som er årsag til rotteobservationer. Bemærk at rotterne også kan findes andre steder på din ejendom. Kompostbunker og brændestabler er yndede bopladser.

Har du rotter?

Så kontakt hurtigst muligt Brønderslev Kommune på tlf.: 99 45 45 45, Kommunen har ansvaret for rottebekæmpelsen, og du vil blive kontaktet af  en kommunal rottebekæmper. Vi må ikke bekæmpe rotter på privat grund og iværksætter kun foranstaltninger, som skal beskytte vores egne anlæg. Dog har vi ved større gravearbejde igangsat et forsøg med automatiske rottefælder, som skal mindske rottegener i forbindelse med rør og ledningsgrave, som står åbne.