682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Tømningsordning

 

Vi administrerer tømningsordningen, der omfatter tømning af septiktanke og trixtanke på landet og i sommerhusområder for alle husejere i Brønderslev Kommune. Dette gælder ejendomme, som ikke er koblet på vores spildevandssystem.

Vores entreprenør varsler til tankejer 1-2 uger før tømning ved sms/mail.

Du skal som tankejer sørge for

  • Jævn og fast adgangsvej, der kan klare kørsel med lastbil.
  • Ingen træer og planter, der vokser ind over adgangsvejen.
  • Højst 50 meter fra adgangsvej til hustank.
  • Dæksel på tanken ligger i terrænhøjde og er synlig/afmærket.
  • Dæksel er frit tilgængeligt.
  • Dækslet vejer højst 50 kg.
  • Området omkring dækslet er fri for beplantning.

Hvis forholdene ikke er i orden risikerer du, at entreprenøren kører igen med uforrettet ærinde, og der vil blive opkrævet for forgæves kørsel.

Klik her - indtast din adresse og se hvornår vi forventer at tømme din tank næste gang.

SMS og mail varsling

Hvis anvendte mobilnummer og/eller mail adresse ikke er korrekt, kan du selv ændre det eller kontakt os

Tlf.: 96 45 29 26

Ofte stillede spørgsmål

Find svar på dine spørgsmål

Kan jeg melde mig ud af ordningen?

Nej, det er en kommunal abonnementsordning for alle ejer af hustanke i Brønderslev Kommune.