682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-login
Quick links

Vand

Fra grundvand til drikkevand

Vi leverer vand til husstande og virksomheder i og omkring Brønderslev. Vandet kommer fra vores tre vandværker Søndre Vandværk, Vestre Vandværk og Nordre Vandværk, og vores arbejde består bl.a. i at rense og ilte vandet, så det bliver drikkeklart, inden det når ud til dig. Andre steder i Danmark tilfører man stoffer for at rense vandet fuldstændigt, men det er ikke nødvendigt med vandet fra os.

Vand af kvalitet

Hver dansker bruger i gennemsnit 104 liter vand om dagen. Vi vasker hænder, skyller grøntsager, børster tænder og slukker tørsten i vand. Vand er en helt essentiel del af vores hverdag, og det giver derfor god mening af betragte det som en fødevare, hvor kvaliteten skal være i orden. Derfor producerer vi vores vand efter alle de krav, der gælder for fødevareproducenter. Vi har fokus på at identificere og minimere alle risici, der findes i vores samlede processer gennem indvinding, produktion og distribution. Desuden har vi indført en række omfattende procedurer og hygiejnekrav til egne og eksterne folk, der til dagligt arbejder i og med vores virksomhed for at sikre en professionel håndtering af alle vores aktiviteter. Det er din garanti for vand af den bedste og reneste kvalitet. 

 

Vores vand er middelhårdt 9-11,5 dh

Anvend sæbe efter pakkens anvisning og indstil maskinen efter produktanvisningen.

Politik for fødevaresikkerhed

Vi betragter og arbejder med vand som fødevare.