682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-login
Quick links

Brønderslev Kommune har 19. november 2020 godkendt nyt regulativ (leveringsbestemmelser) for Brønderslev Vand A/S

Regulativet  er trådt i kraft den 1. marts 2021.

Nogle væsentlige punkter i det nye regulativ er:

  • Tydeliggørelse af, at leveringsgrænsen entydigt er ejendomsskel.
  • Anvendelse af data fra fjernaflæste målere.
  • Præcisering af bestemmelser omkring kundeforhold.

Endelig er ændringer i lovgivningen vedrørende f.eks. persondata, klageadgang og liberalisering af autorisationsområdet indarbejdet.

 

Det nye regulativ kan du læse her