682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-login
Quick links

Driftsforstyrrelser

Ledningsansvar:

Brønderslev Vand A/S driver ledningsnettet frem til skel. Herfra går der en stikledning ind til hvert enkelt hus, lejlighed eller virksomhed.
Ejeren har selv ansvaret for stikledningen inden for eget skel.
Ejeren har også ansvaret for vandrørene inde i huset, lejligheden eller virksomheden.

Driftsforstyrrelser:

Er dit vand rødt, brunt eller sort?
Vandet kan efter lukning være urent, men det er ufarligt. Det kolde vand kan være misfarvet rødt, brunt eller sort og indeholde sorte partikler, samt smage af jern. Årsagen til misfarvet vand er ofte, at partikler aflejret i vandledningsnettet rives løse ved trykstød eller ændret strømningsretning. Jern og mangan er naturlig forekommende stoffer i grundvandet, men for stort indhold kan dog smitte af på porcelæn og vasketøj. Mangan kan give et fedtet og olieagtigt udseende og ses som små sorte partikler.
Dette kan også forekomme hos andre kunder langt væk udenfor det lukkede område. Lad vandet løbe til det igen er klart. Det kan hos nogle kunder tage lang tid, inden rørsystemet er skyllet igennem. Er vandet efter 2 dage stadig urent, bedes du kontakt os indenfor normal arbejdstid.

Er dit vand grønt/gult?

Hvis vandet er grøn/gult og fedtet, skyldes det sandsynligvis, at der er en fejl på varmtvandsbeholderen, og at fjernvarmevandet er gået i drikkevandssystemet. Dette kan også påvirke dine naboers drikkevand, og der skal straks tages kontakt til os. Fjernvarmevandet er tilsat rust beskyttende kemikalier samt et grønt farvesporstof. Kemikalierne gør vandet uegnet som drikkevand.

Er dit vand hvidt?

Dette skyldes normalt luft i vandet. Fyld et glas med vand. Hvis der er luft i vandet, vil vandet blive klart nedefra og op, når luften bruser af. Luft i vandet er et forbigående fænomen, som er uskadeligt, og som kan forekomme, hvis der er kommet luft i ledningsnettet i forbindelse med reparationsarbejde.

Er der blågrønt aflejringer i din håndvask?

Kobberinstallationer kan afgive kobber til vandet. Kobberet kan sætte sig som blågrønne aflejringer i håndvaske, toiletter og elkedler. Indholdet af kobber er størst i vand, hvor vandet har stået stille i installationen et stykke tid. Lad vandet løbe lidt, inden du drikker det.

Lugter dit vand?

Hvis vandet lugter af rådne æg, er det tegn på, at der er svovlbrinte i vandet. Lugten opstår enten på grund af stillestående vand, manglende vedligeholdelse af varmtvandsanlægget eller et overdimensioneret anlæg.

Er der sprunget et vandrør i huset eller på grunden?

Du skal kontakte en autoriseret vvs-installatør.

Er der for lidt tryk på vandet?

1. Er din afspærringsventil inde i huset helt åbnet?
2. Er dine filtre i hanerne tilstoppet?
3. Har du for nyligt haft lukket for din skelventil? Tjek, om den er blevet helt åbnet igen.