682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Vandkvalitet

Vores vand er rent, klart og overholder alle grænseværdier


Der udtages flere prøver om året for at sikre, at vandet overholder alle krav til drikkevandskvaliteten.

Vi kontrollerer vandet flere gange om året ved at udtage analyser og analysere på et akkreditteret laboratorie.
Der udtages følgende prøver som der er krav om:

 

Hos kunderne (taphane): 

 10 gange om året

På hvert vandværk:

1 gang om året 

På de enkelte boringer:

 Hvert fjerde år

Se analyse resultat fra vandværkerne, boringer og ledningsnet