682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-login
Quick links

Politik for drikkevandssikkerhed

Drikkevand betragtes som en fødevare. Brønderslev Vand drives derfor som en fødevareproducerende virksomhed. Vi har indført et fødevaresikkerhedssystem efter principperne i HACCP og er certificeret efter fødevarestandarden ISO 22000.

 Vores drikkevand produceres og distribueres til enhver tid i henhold til gældende lovgivning.

  • Vi forpligtiger os til løbende at udvikle drikkevandssikkerheden og -kvaliteten, ligesom vi forpligter os til løbende at forbedre vores ledelsessystem til håndtering af drikkevandssikkerhed.
  • Vi vil til enhver tid sikre fuld åbenhed og fyldestgørende information om drikkevandets kvalitet, ligesom vi vil sikre, at enhver henvendelse vedrørende drikkevandskvalitet vil blive registreret og håndteret.
  • Vi sikrer, at vores medarbejdere er kompetente og efterlever principperne i at agere og tænke som en fødevareproducerende virksomhed med fuld fokus på drikkevandssikkerhed.