682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Fordele ved fjernvarme

Grøn og billig energi

Fjernvarme er et effektivt system, der i dag udbreder varme til mere end 65% af danske husstande. Vi leverer fjernvarme til virksomheder og husstande i Brønderslev by. Vores varme kommer fra Kraftvarmeværket på Virksomhedsvej, der producerer både varme og el, hvilket giver den bedste udnyttelse af energien i naturgassen.

Grøn energi

Fjernvarme er en miljøvenlig løsning, der er med til at sikre, at vi får den bedste udnyttelse af energien. Når fjernvarmen bliver produceret på for eksempel olie og naturgas, udnytter den også energien langt mere effektivt, end vi kan med et fyr derhjemme. Vi har desuden en yderst effektiv produktion og dermed et lavt udslip af svovl, kvælstoffer og andre giftstoffer.

Varmens kredsløb

Fjernvarme produceres på vores anlæg, der pumper varmt fjernvarmevand ud til kunderne. Her afgiver vandet sin varme til boligens radiatorer og opvarmes til brugsvand, hvorefter det løber tilbage til varmeværket i afkølet form og opvarmes igen. Fjernvarmevandet cirkulerer altså hele tiden i lukkede rør under vores fødder og er dermed et effektivt system, der giver flere fælles fordele – både hvad angår miljøet og økonomien. Jo flere vi er, der har fjernvarme, desto bedre for både regningen og miljøet. 

En billigere løsning

Fjernvarme er godt for varmeregningen. Det er en billigere løsning end gas og olie, så der kan være mange penge at spare. Faktisk forventes det, at fjernvarme bliver endnu billigere i fremtiden. Overvejer du at skifte til fjernvarme, og vil du gerne vide mere om besparelsesmulighederne, er du velkommen til at kontakte os. Vi kan hjælpe med at beregne, hvor meget du helt nøjagtigt sparer ved at skifte til fjernvarme fra din nuværende løsning. Ønsker du at nedbringe din varmeregning yderligere, har vi et par gode råd til, hvordan du sparer på forbruget.

Vil du spare på din varmeregning

Så er der en lang række tiltag, du selv kan gøre.

Problemer med varmen - afhjælp selv fejlen

Kontakt din lokale vvs installatør eller os.

Overvågning af din varmeinstallation

Hjælp til overvågning og trimning af din egen varmeinstallation, kan du få gennem fjernvarmens serviceordning.