682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Oplever du driftsproblemer

Sådan afhjælper du fejlen


Oplever du uregelmæssigheder i din varmeforsyning, er her en mulighed for at foretage den første diagnose, inden du kontakter Brønderslev Varme eller din vvs-installatøren.

Husk at Forsyningen leverer varmen ind i huset til  2 afspærringsventiler. Installationen i dit eget hjem har du selv ansvaret for. Sker der uheld, skal du kontakte en autoriseret vvs-installatør.

Ingen eller for lidt varme:

 • Årsagen kan være luft i anlægget (rislelyde). Kan afhjælpes ved at radiatorer udluftes ved luftskruer.
 • Radiatortermostatventil sidder fast, så skal ventilen motioneres, det vil sige åbnes og lukkes et par gange, husk den oprindelige stilling.
 • Cirkulationspumpe standset (findes ikke på direkte anlæg). Kontakt tændes, udskift evt. sikringen.
 • Temperaturregulator sidder fast (findes ikke på direkte anlæg). Skru regulatoren op.
 • Trykdifferensregulator indstillet til for lavt drivtryk eller er defekt. Stil regulatoren til et større drivtryk. Hjælper dette ikke kontakt en vvs-installatør.
 • Tilstoppet snavssamler. Dette skal renses af vvs-installatør.

Manglende varmt vand:

 • Koldtvandsforsyningen er afbrudt.
 • Temperaturregulator for varmt vand er forkert indstillet. Prøv at bevæge (motionerer) ventilen, indstil den til en højere værdi.
 • Luft i vandvarmeren. Prøv at udlufte vandvarmeren på luftskrue, hvis en sådan findes.
 • Kalkaflejringer i vandvarmer. Vandvarmeren skal renses eller udskiftes af en vvs-installatør.

Støj og sus:

 • Trykdifferensregulatoren er indstillet forkert. Prøv at indstille trykdifferensregulatoren til et lavere drivtryk eller lad en vvs-installatør gøre det.

SUS:

 • Skyldes for højt pumpetryk (pumpe findes ikke på alle anlæg). Indstil cirkulationspumpen til et lavere drivtryk.

Rislen:

 • Så er der luft i anlægget. Du skal udlufte radiatorene ved luftskruerne.

Utætheder:

 • Dette kan være tæringer, rørbrud eller pakningsbrud. Luk hovedhanerne og kontakt en vvs-installatør.

Dårlig afkøling:

 • Fastsiddende ventiler på vandvarmer eller radiatorer. Prøv at motionere ventilerne ved at åbne og lukke et par gange. Hjælper dette ikke, tilkald en vvs-installatør.
 • Uens indstillede radiatortermostater. Undersøg om alle radiatorer i samme rum afkøles ensartet. (Alle radiatorer skal føles næsten kolde i bunden)