682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-login
Quick links

Om Projektet

 

Varmekraft fra sol og træflis

Vi gør en aktiv indsats for at fremtidens fjernvarme bliver mere miljømæssig bæredygtig – og at dem, der forbruger den, ikke skal betale så meget for den.

Det nye flisværk, som er idriftsat i 2018, producerer både varme og strøm. I tilknytning hertil er opført et stort solvarmeanlæg, og der er installeret tre store varmepumper til optimering af varmeudnyttelsen i det samlede system. Varmeproduktion er således baseret på både træflis og solvarme suppleret med naturgas i særlige kolde perioder. Varmeværkets eksisterende el-kedel vil fortsat producere varme i de perioder, hvor der er billig strøm at hente på elnettet, f.eks. på grund af overskuds-el fra vindmøller. At vi både producerer strøm og i andre perioder aftager strøm er et væsentligt element i opbygningen af fremtidens såkaldte SMARTE energisystem.

 

Et nyt energilandskab

Med en kreativ indplacering af det samlede produktionsanlæg i landskabet har vi styrket de rekreative og oplevelsesmæssige muligheder for borgerne. Blandt andet er det muligt via en gangbro at få et indkik i den store kedelhal – også uden for værkets åbningstid. Under overskriften ”Energilandskabet” arbejder vi sammen med Kommunen og andre parter om at skabe en spændende formidling af energiproduktionen i Brønderslevområdet gennem tiderne: tørv, halm, vindmøller, naturgas, biogas og nu frem over flis og sol. 

 

Lavere varmepriser

Fjernvarmeforbrugerne kan med det nye kraftvarmeværk undgå en store prisstigninger, som vi ellers vil blive ramt af i 2019 som følge af regelændringer. Forinden valget af den beskrevne løsning har vi undersøgt en række andre alternative energikilder, bl.a. geotermisk varme fra undergrunden og direkte varmetransmission fra Nordjyllandsværket. Ingen af de øvrige alternativer har imidlertid så god en forbrugerøkonomi som den valgte løsning. 

Læs pjece om fremtidens varme