682
0
https://bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Spar på fjernvarmen

Gode råd


Aflæsning af forbrug

 • Aflæs forbruget jævnligt, f.eks. en gang om måneden. Så har du styr på forbruget og kan hurtigt opdage eventuelle store udsving. Brug vores nye målerservice. Log ind via vores hjemmeside eller hent vores app.
 • En defekt varmeveksler eller reguleringsventil kan nemt medføre et betydeligt merforbrug.

Service

 • Med et servicecheck af fjernvarmeinstallationen sørger du for, at anlægget fungerer mest energirigtigt, og dermed billigst muligt for dig.

Natsænkning

 • Brug natsænkning, men sænk maksimalt med 4o C.
 • Sænkes temperaturen mere end 4o C, skal der bruges meget energi for at varme rummene op igen.

Gulvvarme

 • Find en passende indstilling, og undlad så yderligere regulering.
 • Det kan tage ca. et halvt døgn før regulering af gulvvarme får virkning.

Temperatur

 • 21oC er en passende stuetemperatur for de fleste mennesker.
 • Hver ekstra grad betyder ca. 5% større varmeforbrug.
 • Hold altid døren til et koldt rum lukket.
 • Over 16oC anbefales som minimum i alle rum.

Radiator

 • Brug alle radiatorer i samme rum og indstil dem ens.
 • Radiatoren fungerer korrekt, når den er varm i toppen og lunken i bunden. 
 • Åbn for luftskruen, hvis der er en rislende lyd.

Termostat

 • Kontroller evt. temperaturen i rummene ved at placere et termometer på en indervæg i 1,5 m’s højde.

Det varme vand

 • Indstil temperaturen på det varme vand til 50 – 55oC. Ved højere temperatur øges risikoen for kalkdannelser. 
 • Tag brusebad i stedet for karbad.

Indeklima

 • Tør tøj udendørs eller i dertil indrettede rum. 
 • Luft jævnligt ud ved at skabe gennemtræk i 5 – 6 min. ad gangen, og husk at lukke for radiatorer. 
 • Temperaturer under 14oC kan give fugtproblemer.

Isolering

 • Sørg for at rør, ydermure og loft er velisolerede. 
 • Check at døre og vinduer er helt tætte.