Skip til hoved indholdet

Forberedt på kriser

Oprettet 09 juli 2024

Det er myndighedernes anbefaling, at du og din husstand kan klare jer i tre døgn, hvis en krise rammer. Du kan læse myndighedernes råd og anbefalinger til dit hjemmeberedskab i beredskabsstyrelsens vejledning. Find vejledningen her:

Beredskabsstyrelsen: Forberedt på kriser (brs.dk)

Vandselskabernes brancheorganisation DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening) samt Danske Vandværker har udarbejdet anbefalinger om bl.a. opbevaring af vand, som du kan finde her:

DANVA: Vand i kriser (danva.dk)

Danske Vandværker: Kriseberedskab: Drikkevandsråd - Danske Vandværker (danskevv.dk)

Forsyningens beredskab

I en krisesituation træder forsyningens beredskabsplaner i kraft for at forsøge at opretholde forsyningen, kommunikere med kunderne og samarbejde med beredskabsmyndighederne - herunder kommunens beredskab.


En krise kan f.eks. være strømsvigt eller et cyberangreb, hvor der er risiko for:

  • Manglende eller begrænset vandforsyning.
  • Manglende eller begrænset fjernvarme.
  • Spildevand på terræn og i vandløb.
    Spildevand kan fortsat løbe i kloakrør, men kan ikke pumpes videre til renseanlæg. Ved større vandmængder i kloaksystemet kan opstuvet spildevand løbe ud på terræn og/eller i vandløb. Af sundhedsmæssig årsag bør du ikke færdes i et område, hvor du ser spildevand.
  • Manglende eller begrænset kommunikation. Forsyningen vil så vidt mulig orientere via hjemmeside, SMS, lokalaviser og radio i samråd med beredskabsmyndighederne.