Skip til hoved indholdet

Varm luft med værdi

Oprettet 17 august 2023

Nu vil vi udnytte vores egen overskudsvarme. Normalt er det andre virksomheder, der leverer overskudsvarme til fjernvarmeselskaberne. I fremtiden vil vi tillige udnytte vores egen overskudsvarme til endnu mere fjernvarme til forbrugerne. Der er indgået aftale med firmaet Aalborg CSP A/S om levering af en ny 1 MW luft-til-vand varmepumpe. Den skal på flisværket fremover genindvinde spildvarme fra de eksisterende biomassekedler samt varme fra udeluften. Dermed vil den bidrage til en yderligere effektivisering af vores energiproduktion.

Forsyningen har stor fokus på at integrere forskellige vedvarende energiteknologier og dermed få gavn af både sol, biomasse og varmepumpe samt synergierne imellem dem på en intelligent måde. Den nye varmepumpe gør det muligt for os at genindvinde energi på hele to måder.

Når biomassekedlerne kører, genereres der i kedelhallen en del spildvarme. Denne spildvarme genindvindes af en luftkøler, så energien fra spildvarmen efterfølgende kan omsættes i den elektriske varmepumpe, der komprimerer energien til brugbar fjernenergi ved den ønskede fremløbstemperatur.
Når temperaturen i fyrrummet er passende, opsamles energien til varmepumpen i stedet fra udeluften ved hjælp af energioptagere, som står placeret ved siden af anlægget.
Denne særlige integration gør det muligt at skifte mellem energikilderne, og således tilpasse driften efter de eksisterende forhold - dette være sig vejr, flispriser, elpriser osv. I praksis kan varmepumpen producere grøn varme også i de sommerperioder, hvor fliskedlerne er lukket ned. Herved spares yderligere på naturgassen.