Skip til hoved indholdet

En beklagelse

Oprettet 22 juni 2023
En beklagelse.
Som omtalt i Nordjyske har Brønderslev Spildevand begået en beklagelig fejl med en sag i Hjallerup. Vi har ikke i tide fået ansøgt om en miljøtilladelse angående en ændret metode til håndtering af slam på renseanlægget. Kommunen har tirsdag sendt et standsningspåbud i sagen indtil miljøtilladelse og også byggetilladelse er udstedt. Dette har vi naturligvis forståelse for og vi har rettet os efter påbuddet. Der er sket en forglemmelse, og en ansøgning om bygge- og miljøtilladelse er nu på vej gennem systemet. At journalisten i dagens avis (22.06) alligevel skriver, at byggeriet fortsætter ufortrødent, er således ikke sandt. Vi er dog ved at rette en eksisterende arbejdsvej til med henblik på senere asfaltering, men det er et andet projekt, og som vi har tilladelse til. Måske blandes de to sager sammen.

Baggrund: Forsyningen har i nogen tid håndteret slam fra mineraliseringsanlægget i Hjallerup ved at læsse det cirka ti år gamle, afgassede slam op i en tank på renseanlægget som mellemdepot før forbrænding. Der var/er tale om en tidligere efterklaringstank, som imidlertid var uegnet til dette formål. Efter dialog med kommunens teknikere for nogle måneder siden blev man enige om, at den gamle tank skulle fjernes og erstattes af en såkaldt plansilo, hvor man lettere og under stærkt forberedt arbejdsmiljøforhold kan håndtere slammet. Forglemmelsen, som ikke skal bortforklares, skyldes til dels det forhold, at Forsyningen allerede længe har håndteret slam på stedet.

Plansiloen er opført på en måde så den hurtigt kan fjernes igen, og Forsyningen anser løsningen for at være midlertidig. Plansiloen ønskes således anvendt som nyt mellemdepot for såkaldt stabiliseret spildevandsslam fra Hjallerup Slammineraliseringsanlæg.

Slammineralisering betyder populært sagt, at slammet ligger i nogle bassiner med sivvækst i 8-10 år, hvor det gradvis bliver neddelt til enkeltmolekyler, altså mineraler. Spildevandsslammet ønskes fremover opbevaret midlertidigt i plansiloen inden forbrænding på affaldsforbrændingsanlæg. Det skal tilføjes, at vi med den nye løsning også opnår, at der alt i alt skal køre færre lastbiler til forbrændingsanlægget, da slammet efter opholdet i plansiloen vil tørre bedre ud, så der simpelthen ikke er så mange ton tilbage at flytte. Her er det også værd at vide, at ti år gammelt slam altså ikke er ulækkert og lugtende. Det ligner - og er - nærmest som ikke-færdigkompost muld. Der er kun minimal luftafgivelse fra dette slam. De traditionelle processer på renseanlægget lugter langt mere. Og sådan er den business bare. Til orientering har renseanlægget i Hjallerup været i funktion siden 1968 inkl. slamhåndtering på stedet, og vi har vi årenes løb kun fået meget få henvendelser om lugt.

Mængden af slam og længden af opbevaringen er generelt øget i de seneste år, da alle spildevandsselskaber kæmper med at få plads på forbrændingsanlæggene, efter at flere selskaber (ikke BF) har konstateret PFAS i slammet. De fleste selskaber er derfor opført med at brede slam ud på markerne og vil i stedet brænde det af, indtil man finder bedre løsninger.
Der arbejdes over hele landet og i udlandet med at udvikle nye løsninger og teknologier til håndtering af spildevandsslam. Løsninger, som sikrer at slammet håndteres korrekt, og at man kan få genbrugt de mange næringsstoffer, som slammet indeholder samtidig med, at man løser problemerne med de problematiske stoffer som f.eks. medicinrester, tungmetaller og PFAS.

Os bekendt er er endnu ingen, der har opfundet en gylden løsning, men vi følger naturligvis nøje med i, hvad der sker på området. 
Se mindre