Skip til hoved indholdet

Nye takster pr. 1. januar 2024

Oprettet 22 november 2023
billede af en stak kontanter

Nye takster pr. 1. januar 2024 fremgår af tabellerne herunder. 

 

 

Vand

Kr. ekskl. moms

 Kr. inkl. moms

Fast målerbidrag Q3 til og med 4 m3 

882,00

1.102,50

Fast målerbidrag Q3 10 m3 

2.912,00

3.640,00

Fast målerbidrag Q3 16 m3

6.656,00

8.320,00

Fast målerbidrag Q3 25 m3

9.984,00

12.480,00

Vandbidrag pr. m3 - inkl. afgifter og vandkvalitet/grundvandsbeskyttelse I ALT

14,00

17,50

Vandbidrag pr. m3 - 0/2500 m3 - inkl. afgifter og vandkvalitet/grundvandsbeskyttelse I ALT

12,20

15,25

Vand pr. m3

6,63

8,29

Vand pr. m3 - forbrug over 2.500 m3

4,83

6,04

Vandkvalitet/grundvandsbeskyttelse

1,00

1,25

Afgifter til staten for ledningsført vand pr. m3 vand: 6,37 + moms, er  inkl. i vandtaksten

6,37

7,96

Tilslutning - Vand

   

Ved tilslutning til Brønderslev Vand skal der betales anlægsbidrag. Anlægsbidraget omfatter et bidrag til vandforsyningens hovedanlæg, et bidrag til forsyningsledningsnettet og et bidrag til stikledning.

   

Anlægsbidrag (tilslutning)

   

Hovedanlægsbidrag:

kr. ekskl. moms 

kr. inkl. moms 

Pr. bolig-/erhvervsenhed 0- 500 m3/år

6.022,00

7.527,50

Øvrige bolig-/erhvervsenheder    501 - 2.000 m3/år

6.624,00

8.280,00

Øvrige bolig-/erhvervsenheder 2.001 - 5.000 m3/år

7.226,00

9.032,50

Øvrige bolig-/erhvervsenheder 5.001 - 10.000 m3/år

7.828,00

9.785,00

Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. bolig-/erhvervsenhed

3.702,00

4.627,50

Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. bolig-/erhvervsenhed

11.086,00

13.857,50

Stikledningsbidrag pr. stk.

5.252,00

6.565,00

Eksempel - almindelig bebyggelse i byzone (<500 m3/år ):  6.022+3.702+5.252 = 14.976 kr. (ekskl. moms)

   

Eksempel - almindelig bebyggelse i landzone (<500 m3/år ): 6.022+11.086+5.252 = 22.360 kr. (ekskl. moms)

   

Vedrørende udstykninger, ændringer af eksisterende stik eller ændret anvendelse af ejendom henvises til bestemmelser i Regulativ for Brønderslev Vand A/S kapitel 12. 

   

Der tages forbehold for trykfejl

 

Varme

kr. ekskl. moms

kr. inkl. moms

Fast afgift inkl. målerbidrag pr. måler - QP 1,5 og SCYLAR

707,20

884,00

Fast afgift inkl. målerbidrag pr. måler - QP 2,5 og QP 6,0

 1.200,00

1.500,00

Fast afgift inkl. målerbidrag pr. måler - QP 10,0

 1.400,00

1.750,00

Fast afgift inkl. målerbidrag pr. måler - QP 15,0

1.600,00

2.000,00

Energipriser:

   

Varme pr. mWh

468,00

585,00

Varme pr. kWh

0,468

0,585

Arealbidrag:

kr./m2 ekskl. moms kr./m2 inkl. moms

Arealbidrag pr. m2 boligenhed

14,16

17,70

Erhverv, institutioner m.v. til og med 400 m2

14,16

17,70

Erhverv, institutioner m.v. over 400 m2

6,32

7,90

Priserne er inkl. evt. afgifter.

   

 

Kraftvarmetillæg i Ø. Brønderslev

kr. ekskl. moms

kr. inkl. moms

Tillægget gør sig gældende for forbrugere der er tilsluttet før d. 1 dec. 2022. Takst pr. år

3.198,00

3.997,50

Motivationstarif

Der gør sig en motivationstarif gældende. Der er krav om en returtemperatur på max. 30o C i gennemsnit om året. Der skal betales et tillæg på 1% af kWh-forbruget for hver ekstra grad, den er over  30o C.

Tilslutning - Varme

 kr. ekskl. moms

kr. inkl. moms

Parcelhuse  stikledning op til 15 m målt fra skel.

 20.800,00

 26.000,00

Derudover pr. påbegyndt løbende meter.

 700,00

 875,00

To eller flere boligenheder pr. matrikel. Omfatter større beboelsesejendomme,

   

blandet bolig, rækkehuse, klyngehuse.

Efter tilbud

 Efter tilbud

Erhverv, institutioner

Efter tilbud

 Efter tilbud

Byggemodning

Efter tilbud

 Efter tilbud

Flytning af stikledning og/-eller ændring af stikstørrelse (kontakt Forsyningen)

   

Der tages forbehold for trykfejl

Spildevand

kr. ekskl. moms

kr. inkl. moms

Vandafledningsbidrag takst 1 (0-500 m3 pr. år) kr./m3

39,80

49,75

Vandafledningsbidrag takst 2 (501-20.000 m3 pr. år)* takst 1 fratrækkes 20% kr./m3

31,84

39,80

Vandafledningsbidrag takst 3 (over 20.000 m3 pr. år)* takst 1 fratrækkes 60% kr./m3

15,92

19,90

* forudsætter tilmelding til trappemodellen.

   

Fast bidrag

370,00

462,50

Aflevering af slam/spildevand fra entreprenør kr./m3

100,00

125,00

Årligt tømningsbidrag for septiktank

608,00

760,00

Forgæves kørsel

460,00

575,00

Ekstraordinær tømning (ingen rejektvand)

680,00

850,00

Ekstra tømning pr. gang

966,00

1.207,50

Dæksel over 50 kg.

560,00

700,00

Priserne er inkl. evt. afgifter.

   

Tilslutning - Spildevand

 kr. ekskl. moms

 kr. inkl. moms

Spildevand og regnvand. Bidrag pr. boligenhed

66.903,19

83.628,99

Spildevand og regnvand. Bidrag for erhvervsejendomme

66.903,19

83.628,99

(pr. påbegyndt 800 m2  matrikulært areal)

   

Kun spildevand. Pr. boligenhed eller erhvervsejendomme som nævnt ovenfor

40.142,41

50.178,01

Der tages forbehold for trykfejl