Skip til hoved indholdet

Datterselskaber

Brønderslev Vand A/S

 • Vi leverer vand af høj kvalitet til vores kunder i Brønderslev by og opland, samt nogle kunder indenfor Aalborg, Hjørring & Frederikshavn Forsyning.
 • Ca. 6.500 ejendomme er koblet på vandnettet.
 • Vi har 2 vandværker, hvorfra vandet indvindes fra grundvandet.
 • Vi er ISO 22.000 certificeret, som omhandler fødevaresikkerhed.
 • Vi anvender BactiQuant til vandkvalitetskontrol ud over lovgivningens krav.
 • Regelmæssige vandprøver, som kontrolleres af uafhængigt laboratorie.
 • Vi anvender fjernaflæste målere

Brønderslev Varme A/S

 • Vi producerer bæredygtigt fjernvarme med forskellige grønne energikilder som sol, overskudsstrøm og træflis. vi modtager overskudsvarme fra virksomheden Bo-Glas.
 • Vi producerer strøm med hjælp fra sol, træflis og biogas.
 • 5.000 ejendomme i Brønderslev og 350 ejendomme i Ø. Brønderslev er koblet på varmeledningsnettet.
 • Vi har to reservecentraler i Brønderslev og en i Ø. Brønderslev, som kan anvendes ved nødsituationer.
 • Vi anvender fjernaflæste målere.

Brønderslev Spildevand A/S

 • Ca. 12.000 ejendomme er koblet på ledningsnettet.
 • Vi vedligeholder ca. 550 km ledningsnet med ca. 100 pumpestationer.
 • Vi renser spildevandet på 3 renseanlæg.
 • Al slam fra renseanlæggene køres til forbrænding.