Skip til hoved indholdet

Datterselskaber

Brønderslev Vand A/S

 • Vi leverer vand af høj kvalitet til vores kunder i Brønderslev by og opland, samt nogle kunder indenfor Aalborg, Hjørring & Frederikshavn Forsyning.
 • Ca. 5.500 ejendomme er koblet på vandnettet.
 • Vi har 3 vandværker, hvorfra vandet indvindes fra grundvandet.
 • Vi er ISO 22.000 certificeret, som omhandler fødevaresikkerhed.
 • Vi anvender BactiQuant til vandkvalitetskontrol ud over lovgivningens krav.
 • Regelmæssige vandprøver, som kontrolleres af uafhængigt laboratorie.
 • Vi anvender fjernaflæste målere

Brønderslev Varme A/S

 • Vi producerer varme ved afbrænding af naturgas. Vi modtager en mindre del varme fra biogasanlægget Krogenskær, som er privatejet.
 • Når strømmen er billig anvender vi el-kedler til varmeproduktionen.
 • Knap 5.000 ejendomme er koblet på varmenettet.
 • Vi har to reservecentraler i byen, som anvendes ved nødsituationer.
 • Vi er miljøcertificeret efter ISO 14001.
 • Vi anvender fjernaflæste målere.

Brønderslev Spildevand A/S

 • Vi vedligeholder ca. 470 km ledningsnet.
 • Vi har 3 renseanlæg.
 • Al slam fra renseanlæggene køres til forbrænding.