Skip til hoved indholdet

Miljøpolitik

Vi ønsker i forbindelse med vores aktiviteter ved produktion af vand, varme, elektricitet samt behandling af spildevand

  • at dette foregår så miljøvenligt og ressourcebesparende som muligt under hensyntagen til tekniske og økonomiske muligheder
  • at sikre fokus på miljø og et godt arbejdsmiljø er en del af hverdagen for alle ansatte
  • at alle aktiviteter i Forsyningen sker i overensstemmelse med gældende love, regler, standarder m.m. i forhold til miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed

Vi vil foretage energirådgivning og medvirke til at realisere energibesparelser ved vores kunder.

Vi vil arbejde for at sikre rent og rigeligt vand til alle kunder i vandværkernes forsynings- og interesseområder herunder arbejde for sikring af kildepladser.

Vi vil sikre vores brugere et spildevandssystem, der værner om natur og rekreative værdier. Samtidigt vil vi sikre, at spildevandsafledning sker med så få gener for brugerne som muligt.

Vi vil indgå i en åben dialog omkring miljøbelastningen fra produktionen af vand, varme, energi samt behandling af spildevand både internt og eksternt.

Vi vil gennem kontakt til leverandører og kunder påvirke disse til en højere standard inden for miljøområdet.