Skip til hoved indholdet

Energilaboratoriet

Brønderslev Forsyning har i 2018 igangsat en hel ny bæredygtig og smart energi- og fjernvarmeproduktion, baseret på en kombination af sol og flis som energikilder. Energianlægget er det første og mest innovative af sin art i Danmark, og er samtidig et af de mest energieffektive kraftvarmeværker i hele verden. Dette er følgelig særdeles illustrativt for de naturfaglige og teknologiske problemstillinger, som i storskala knytter sig til grøn omstilling.

På selve flisværket har Brønderslev Forsyning indrettet et 70 m² stort undervisnings- og forsøgslokale. Sammen med tilstødende lokaler og diverse relevant undervisningsudstyr og muligheder for behandling af on-line data fra anlægget med de parabolske soltrug, flis kedlerne, store varmepumper, solceller og ORC-generator (elproduktion) mv., vil stedet udgøre unikke eksterne rammer for regionens gymnasier og folkeskoler.

Figur over lærings-lab

Energi- og læringslaboratoriet udgør et nyt tilbud til alle undervisere, der beskæftiger sig med grøn omstilling og naturfag.

Målgruppen omfatter de ældste klasser i folkeskolen, gymnasieniveauet samt universitetsstuderende. Særligt undervisning indenfor for fysik, matematik og kemi kan få et virkelighedsnært ”twist” gennem brug af faciliteterne.

De fleste uddannelsessteder har gode lokaler til naturvidenskabelige forsøg, men mangler mere praksisnære, eksperimentelle faciliteter, tæt på den moderne højteknologi. Uddannelsessektoren har også behov for at udvikle sin undervisningspraksis, så den i større omfang foregår ”ude i virkeligheden”. 

Det er hér Energi- og læringslaboratoriet hos Brønderslev Forsyning kommer ind i billedet!

Læs mere i vores pjece om faciliteter og muligheder

Vedtægterne for foreningen Energilab kan findes her.

Kontakt forsyningens direktør eller varmechefen hvis du vil vide mere.