Skip til hoved indholdet

Klager

Ønsker du at klage over afgørelser, der er truffet i forsyningen eller ikke mener, du har fået en korrekt sagsbehandling, så er der særskilte instanser, der håndterer disse.

Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, Tlf.nr. 72405600


www.naevneneshus.dk

nh@naevneneshus.dk

Forsyningstilsynet Torvegade 10, 3300 Frederiksværk, Tlf. 41715400


www.forsyningstilsynet.dk

post@forsyningstilsynet.dk


Forsyningstilsynet varetager tilsyns- og klagefunktionen på energiområdet efter energiforsyningslovene, hvilket vil sige kontrol med priser og generelle leveringsbestemmelser.

 

Energiklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, Tlf. 72405600


www.naevneneshus.dk

nh@naevneneshus.dk


Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager. Energiklagenævnets afgørelser er endelige administrative afgørelser.

Forbrugerklager kan rettes til:
Ankenævnet på Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 41715000


www.energianke.dk

post@energianke.dk


Ankenævnet på Energiområdet varetager de konkrete civilretlige forbrugerklager, som eksempelvis klager over målere, restanceinddrivelse, forsyningsafbrydelse, flytteafregning, ejerskifte, udtrædelsesgodtgørelse m.v.