Skip til hoved indholdet

Ny Kunde

Hvor hurtigt kan du få vand- og varmetilslutning?

Fra vandstikket er bestilt vil der i spidsbelastningsperioder kunne gå 3 til 4 uger inden udførelsen.

Det skal du gøre

Kontakt os på tlf.: 98 80 15 89 for tilslutningsmuligheder på vand og varme. Når du modtager tilslutningskontrakten, skal den underskrives og returneres til os.

Vand- varme og målertilslutning

Ved modtagelse af underskrevet kontrakt og registreret indbetaling af anlægsbidrag, rekvirerer vi graveentreprenøren samt smed og monterer stophane for vand på aftalte sted i skel. Samtidig sørger vi for fremføring af fjernvarmeledning ind til og med hovedhaner på aftalte sted.

Du skal sørge for, at rekvirere autoriseret vvs-installatør for tilslutning af vand fra stophane ind til vandtilslutningen og for tilslutning af varme fra hovedhane til varmeinstallationen.

Din vvs-installatør skal anmelde tilslutningen til os senest 1 dag før tilslutningen. 

Ved tilslutning af vand på landet, monteres der i skel en målerbrønd, der virker som stophane.

Sprinklerstik og byggemodning

Kontakt os på tlf.: 98 80 15 89

Tilslutning til kloak

Hvis du skal have tilsluttet din ejendom til vores ledningsnet, kan det foregå på mange måder. Er din ejendom en del af en udstykning, som allerede har betalt tilslutningsbidrag, er der måske allerede sat skelbrønde inde på matriklen.

Reglerne for tilslutningen kan læses her i betalingsvedtægten for Brønderslev Spildevand A/S og priserne fremgår af gældende takster.

Har du tanker om et byggeri eller på anden måde har planer om tilslutning til vores anlæg, skal du i god tid kontakte os. Du skal være opmærksom på, selv om du evt. har fået en byggetilladelse eller lignende fra Brønderslev Kommune, er det dit ansvar, at sagen afklares med os inden tilslutningen. Vi får ikke automatisk besked, såfremt Brønderslev Kommune giver dig en byggetilladelse.

Kontakt os på tlf.: 98 80 15 89, såfremt du har spørgsmål vedr. tilslutning af spildevand eller overfladevand til vores ledningssystem.