Skip til hoved indholdet

Varme

Oplever du uregelmæssigheder i din varmeforsyning, er her en mulighed for at foretage den første diagnose, inden du kontakter Brønderslev Varme eller din vvs-installatør.

Husk at Forsyningen leverer varmen ind i huset til 2 afspærringsventiler. Installationen i dit eget hjem har du selv ansvaret for. Sker der uheld, skal du kontakte en autoriseret vvs-installatør.

Ud over de gode råd herunder, kan du finde video materiale på vores YouTube Kanal, eller via menuen til venstre.

Leveringsbestemmelserne for fjernvarme er tilgængelige lige her:

Almindelige leveringsbestemmelser 

Tekniske leveringsbestemmelser

Den lovpligtige fjernvarmedeklaration kan hentes her: 

Fjernvarmedeklaration 2022

Mulige årsager: 

 • Kan skyldes luft i anlægget (rislelyde). Kan afhjælpes ved at radiatorer udluftes ved luftskruer.
 • Radiatortermostatventil sidder fast, så skal ventilen motioneres, det vil sige åbnes og lukkes et par gange, husk den oprindelige stilling.
 • Cirkulationspumpe standset (findes ikke på direkte anlæg). Kontakt tændes, udskift evt. sikringen.
 • Temperaturregulator sidder fast (findes ikke på direkte anlæg). Skru regulatoren op.
 • Trykdifferensregulator indstillet til for lavt drivtryk eller er defekt. Stil regulatoren til et større drivtryk. Hjælper dette ikke kontakt en vvs-installatør.
 • Tilstoppet snavssamler. Dette skal renses af vvs-installatør.

Mulige årsager: 

 • Koldtvandsforsyningen er afbrudt.
 • Temperaturregulator for varmt vand er forkert indstillet. Prøv at bevæge (motionerer) ventilen, indstil den til en højere værdi.
 • Luft i vandvarmeren. Prøv at udlufte vandvarmeren på luftskrue, hvis en sådan findes.
 • Kalkaflejringer i vandvarmer. Vandvarmeren skal renses eller udskiftes af en vvs-installatør.

Trykdifferensregulatoren er indstillet forkert. Prøv at indstille trykdifferensregulatoren til et lavere drivtryk eller lad en vvs-installatør gøre det.

Skyldes for højt pumpetryk (pumpe findes ikke på alle anlæg). Indstil cirkulationspumpen til et lavere drivtryk.

Så er der luft i anlægget. Du skal udlufte radiatorene ved luftskruerne.

Dette kan være tæringer, rørbrud eller pakningsbrud. Luk hovedhanerne og kontakt en vvs-installatør.

Mulige årsager:

 • Fastsiddende ventiler på vandvarmer eller radiatorer. Prøv at motionere ventilerne ved at åbne og lukke et par gange. Hjælper dette ikke, tilkald en vvs-installatør.
 • Uens indstillede radiatortermostater. Undersøg om alle radiatorer i samme rum afkøles ensartet. (Alle radiatorer skal føles næsten kolde i bunden)