Skip til hoved indholdet

Varme

Oplever du uregelmæssigheder i din varmeforsyning, er her en mulighed for at foretage den første diagnose, inden du kontakter Brønderslev Varme eller din vvs-installatør.

Husk at Forsyningen leverer varmen ind i huset til 2 afspærringsventiler. Installationen i dit eget hjem har du selv ansvaret for. Sker der uheld, skal du kontakte en autoriseret vvs-installatør.

Ud over de gode råd herunder, kan du finde video materiale på vores YouTube Kanal, eller via menuen til venstre.

 

Mulige årsager: 

 • Kan skyldes luft i anlægget (rislelyde). Kan afhjælpes ved at radiatorer udluftes ved luftskruer.
 • Radiatortermostatventil sidder fast, så skal ventilen motioneres, det vil sige åbnes og lukkes et par gange, husk den oprindelige stilling.
 • Cirkulationspumpe standset (findes ikke på direkte anlæg). Kontakt tændes, udskift evt. sikringen.
 • Temperaturregulator sidder fast (findes ikke på direkte anlæg). Skru regulatoren op.
 • Trykdifferensregulator indstillet til for lavt drivtryk eller er defekt. Stil regulatoren til et større drivtryk. Hjælper dette ikke kontakt en vvs-installatør.
 • Tilstoppet snavssamler. Dette skal renses af vvs-installatør.

Mulige årsager: 

 • Koldtvandsforsyningen er afbrudt.
 • Temperaturregulator for varmt vand er forkert indstillet. Prøv at bevæge (motionerer) ventilen, indstil den til en højere værdi.
 • Luft i vandvarmeren. Prøv at udlufte vandvarmeren på luftskrue, hvis en sådan findes.
 • Kalkaflejringer i vandvarmer. Vandvarmeren skal renses eller udskiftes af en vvs-installatør.

Trykdifferensregulatoren er indstillet forkert. Prøv at indstille trykdifferensregulatoren til et lavere drivtryk eller lad en vvs-installatør gøre det.

Skyldes for højt pumpetryk (pumpe findes ikke på alle anlæg). Indstil cirkulationspumpen til et lavere drivtryk.

Så er der luft i anlægget. Du skal udlufte radiatorene ved luftskruerne.

Dette kan være tæringer, rørbrud eller pakningsbrud. Luk hovedhanerne og kontakt en vvs-installatør.

Mulige årsager:

 • Fastsiddende ventiler på vandvarmer eller radiatorer. Prøv at motionere ventilerne ved at åbne og lukke et par gange. Hjælper dette ikke, tilkald en vvs-installatør.
 • Uens indstillede radiatortermostater. Undersøg om alle radiatorer i samme rum afkøles ensartet. (Alle radiatorer skal føles næsten kolde i bunden)

Sådan forebygger du smitte med Legionella-bakterien i din bolig.

Som bruger af en vandinstallation har du selv et ansvar for at holde smitterisikoen nede.

I Danmark påvises hvert år i alt 150-250 tilfælde med den såkaldte Legionærsyge eller Pontiac-feber, som skyldes Legionella bakterier. Det svarer til 2-4 udbrud per 100.000 indbyggere, og ud fra disse tal er risikoen for at få sygdommen meget lille. Men smitte med Legionella kan svare til en alvorlig influenza, og skal derfor tages alvorligt.

Mange fjernvarmeforsyninger, herunder Brønderslev Varme, har sænket fremløbstemperaturen i ledningsnettet, da dette giver store besparelser hos forbrugerne i forbindelse med driften. Samtidig har vi øget overvågningen og styringen af temperaturerne i femløbsledningerne. Lavere vandtemperaturer øger dog også risikoen for Legionella-bakterier. I spektret mellem 25 °C til 45 °C sker der bakterietilvækst. Over 50 °C dør bakterien, dog kan der gå flere timer før alle bakterier er slået ihjel.

Husejeren (brugeren) har selv et ansvar for at undgå Legionella, og der er flere ting, du kan gøre. Myndighederne har blandt andet disse råd:

1. Hold øje med vandtemperaturen og -installationen

Den store risiko ligger i vandsystemerne. For at undgå bakterievækst må det kolde vand ikke overstige 20 °C, og det varme vand må ikke komme under 50 °C, når det kommer frem til vandhanen. Det betyder, at vandet i veksleren / varmtvandsbeholderen skal være på mindst 55 °C. Mange tror fejlagtigt, at der skal være så høj temperatur som muligt i varmtvandsbeholderen for at nedsætte risikoen for Legionella. Men 55 °C i beholderen og 50 °C i vandhanen er ifølge myndighederne tilstrækkeligt til at holde Legionalla nede. Temperaturer herover øger blot din energiregning og fører til hurtigere tilkalkning af installationen.

2. Lad vandet løbe inden brug – også på gæstetoilettet

Myndighederne anbefaler, at du altid lader dit vand løbe, til det er koldt. På samme måde er det vigtigt, at du lader bruseren løbe, indtil vandet er varmt. Særligt de første par liter, der kommer ud af bruseslangen, kan have stået stille for længe med uønsket bakterievækst til følge. Hvis der er faciliteter som f.eks. spabade eller gæstetoilet med bad, er det godt at have en rutine med gennemskylning en gang om ugen med varmest mulige vand. Samme regel gælder, når du kommer hjem fra ferie!

3. Rens brusehovedet jævnligt

Sørg for at bruseslange og brusehovedet er rene ved at gennemskylle og afkalke hyppigt. Desuden er det en god ide at skifte slang og brusehoved f.eks. hver andet år.

4. Overvej en vandprøve

Udover at indstille temperaturen i varmtvandsinstallationen korrekt og måle temperaturen på det vand, der kommer ud af vandhanerne, kan man overveje at bestille en vandprøve for at få undersøgt husstandens vand for Legionella. Dette skridt tages kun ved begrundet mistanke om Legionella.

5. Er du stadig i tvivl?

Er du usikker på, om din varmeinstallation er nedslidt eller ikke fungerer tilfredsstillende, anbefaler vi, at du bestiller en autoriseret VVS’er til at gennemgå systemet og give tilbud på eventuelle renoverings- og forbedringsforslag. Det er en god ide at indhente tilbud fra mere en én autoriseret fagperson.

Sådan tjekker du temperaturen på det varme vand
1. Skru helt op for det varme vand i den vandhane, der er længst væk fra varmeanlægget.
2. Lad vandet løbe mindst to minutter.
3. Fyld et glas og sæt et termometer i.
4. Er temperaturen under 50 °C, er anlægget i dit anlæg for koldt, og skal reguleres. Vent et par timer og gentag punkterne.

Mere viden:
Bygningsreglementet.dk
Statens Serum Institut, SSI.DK
Sundhed.dk

 

 

Leveringsbestemmelserne for fjernvarme er tilgængelige lige her:

Almindelige leveringsbestemmelser 

Tekniske leveringsbestemmelser

Den lovpligtige fjernvarmedeklaration kan hentes her: 

Fjernvarmedeklaration 2023